၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြက္ ေန႔သားအလိုက္ အက်ိဳးေပး ထီဂဏန္းမ်ား ႏွင့္ ထီထိုးရမည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား (ရွယ္ထားေပးပါအုံး..)

Posted on

ထီထိုးသည့္သူတိုင္း ထီေပါက္ကိန္းရွိသည္

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား – ေခါင္းရင္းဘက္က သီခ်င္းဆိုသံ ၊ သီခ်င္းသံ ၊ ရယ္ေမာသံ ၾကားရင္ ထိုးႏိုင္ပါတယ္ …။ မိမိနာမ ည္ကို နိမိ တ္ေကာက္ၿပီးထိုးႏိုင္ပါတယ္ …။ ထန္းလ်က္ စားၿပီး ထိုးပါ …။ စေနေန႔ နံနက္ (၉)နာရီမွ ၊ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္အတြင္ အျဖဴေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝ တ္ ဆ င္ၿပီထိုးပါ …။ ( ၁၅ ၊ ၁၉ ၊ ၄၆ ) အတြဲ မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္ မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

တနလၤာသားသမီးမ်ား – ေခါင္းကိုက္ ဗိုက္ေအာင့္ျဖစ္ရင္ ထီထိုးႏိုင္ပါတယ္ …။ ထမင္း ဟင္း ခ်က္တဲ့ေနရာမွာ ထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္ …။ မုန႔္ဟင္းခါးစားၿပီးထိုးပါ …။ တနဂၤေႏြေန႔ နံ န က္ (၉)နာရီမွ ၊ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္အတြင္း အျဖဴေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီးထိုးပါ …။ ( ၂၄ ၊ ၉၅ ၊ ၈၄ ) အတြဲ မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

အဂၤါ သားသမီးမ်ား – အေတာင္ပါတဲ့သတၱဝါဝင္လာရင္ ထီထိုးႏိုင္ပါတယ္ …။ ေရခ်ိဳးတဲ့ေနရာမွာ ထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္ …။ သၾကားစားၿပီးထိုးပါ …။ တနလၤာေန႔ နံနက္ (၉)နာရီမွ ၊ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္အတြင္း အဝါေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ …။ ( ၃၆ ၊ ၇၂ ၊ ၉၃ ) အတြဲ မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား – ေျခရင္းဘက္ ေနာက္ေက်ာဘက္မွ ဆဲသံ ဆိုသံ ရန္ျဖစ္သံၾကားရင္ ထီထိုးႏိုင္ပါတယ္ …။မိမိပိုက္ဆံ အိတ္ထဲမွာ ထီေပါက္ဂဏ ရွိေနပါတယ္ …။ ေပါက္စီစားၿပီးထိုးပါ …။ အဂၤါေန႔နံနက္ (၉)နာရီမွ ၊ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္အတြင္း အနီေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ …။ ( ၁၆ ၊ ၆၃ ၊ ၈၉ ) အတြဲ မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား – မိမိအခ်စ္ဆုံးသူရဲ႕နာမည္ကို နိမိတ္ေကာက္ၿပီး ထိုးႏိုင္ပါတယ္ …။ ကားတစ္စီးရဲ႕ နံပါတ္မွာ ထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္ …။ နန္းႀကီးသုပ္စားၿပီးထိုးပါ …။ ဗုဒၶ ဟူးေ န႔ နံနက္ (၉)နာရီမွ ၊ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္အတြင္း နီညိဳေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ …။ ( ၃၅ ၊ ၇၄ ၊ ၁၂ )အတြဲ မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿ ပီးထိုးပါ …။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား – အိမ္ကိုေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္နာမည္ကို နိမိတ္ေကာက္ၿပီး ထိုးႏိုင္ပါတယ္ …။ သစ္သီးတစ္လုံးမွာ ထီဂဏန္းရွိေနပါတယ္ …။ ပန္းသီးစားၿပီးထိုးပါ …။ ၾကာသ ပေ တးေန႔ နံနက္ (၉)နာရီမွ ၊ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္အတြင္း အျပာေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ …။ ( ၆၅ ၊ ၁၇ ၊ ၉၂ ) အတြဲ မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

စေနသားသမီးမ်ား – ေခါင္းရင္းဘက္ ၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဘက္မွေန ေမတၱာပို႔သံ ၊ တရားေဟာသံၾကားရင္ ထီထိုးႏိုင္ပါတယ္ …။မိမိ၏မွတ္ပုံတင္နံပါတ္မွာ ထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္ …။ ေ ကာ္ ဖီေသာက္ ၿပီးထိုးပါ …။

ေသာၾကာေန႔ နံနက္ (၉)နာရီမွ ၊ (၁၀) နာရီ (၃၀) မိနစ္အတြင္း အျဖဴေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ … ။ ( ၉၃ ၊ ၃၄ ၊ ၂၆ ) အတြဲ မ်ားမ်ားပါတဲ့ လက္မွတ္ကို ရွာၿပီးထိုးပါ …။

မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ထီဆုႀကီးမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ …။ မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္(ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

ေဆာင္းရာသီကိုႀကိဳလင့္ေသာ ေဆာင္းဦးေပါက္ကာလ ၊ ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ ႏိုဝင္ဘာလ၏ေန႔ရက္မ်ား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *