အထိုင္္ခက္ အထခက္္ ခါး နာ ခါး ကိုိက္ ၊ဒူးနာဒူးကိုက္္ ေနသူမ်ား အတြက္္

Posted on

ခါးနာခါးကိုိက္ ၊ဒူးနာဒူးကိုက္္ ၊ထိုင္ရခ က္ထရ ခက္၊ လက္ေမာင္း လက္ဆစ္ အဆစ္အျမစ္္ ၊အကိုက္အခဲ အားလုံးအတြက္္ခါးနာ၊ ဒူးနာ၊ ထိုိင္မရ ထမရ၊ ေျခကိုက္၊ လက္ကိုိက္၊ လက္ေ မာင္း လက္ဆစ္ကိုိက္အာလုံး ရိုးတြြင္းခ်ဥ္ဆီ ခမ္းေျခာက္ နည္းပါးသြားျခင္းနဲ႔အတူ အပူေအာင္းအပူခိုိ အေၾကာလႊဲေနတာမွန္သမၽွ ျဖစ္တဲ့ေနရာကိုၾကက္ဆူဆီ (Castor oil )အသားထဲ စိမ့္ဝင္ေနေအာင္ လိိမ္းေပးပါေစးပ်စ္ေနခဲ့ရင္ ဆီတစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အနည္းငယ္ေရာစပ္ၿပီး ပြတ္လိမ္းေပးပါ။

ေဆးဝင္ေ အာင္သြြင္းေပးပါ။လိိမ္းတာနဲ႔ ဆီသြင္းတာမတူပါဘူး။ ဆီသြြင္းတယ္ဆိုတာ ဆီကိုိ အသားထဲစိမ့္ဝင္သြားေအာင္ ဆီေပ်ာက္တဲ့ထိ လိမ္းရတာပါ။တစ္ခါလိိမ္းရင္ မိိနစ္ႏွစ္ဆယ္ နာ ရီဝ က္ခန႔္ၾကာတတ္ပါတယ္။

ဆီေပ်ာက္ၿပီဆိုိ ေနာက္တစ္ခါ ထပ္ယူၿပီး ထပ္လိိမ္းပြတ္သြင္း။တစ္ေန႔ကိုိ နံနက္တစ္ႀကိမ္ ညတစ္ႀကိမ္ ပြတ္လိမ္းသြင္းလိုက္ရင္ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္း သိသိသာသာ သက္သာေ ပ်ာ က္ ကင္းသြားပါမယ္။

အေတြ႕အၾကဳံ လက္ေတြ႕အရ ၾကက္ဆူဆီ သာ လိိမ္း ရပါတယ္။

အဂၤလိိပ္ေဆးေရာင္းတဲ့ ဆိုင္္ေတြမွာ ကေလး ဝမ္းႏုတ္ေဆး ၾကက္ဆူဆီ (Castor oil ) ေမးဝယ္လၽွင္ ရပါတယ္။

ဗူးႀကီးဗူးေသးအလိုိက္ တစ္ဗူး ၆၀၀ က်ပ္နဲ႔၁၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္္ ဝန္းက်င္ရွိပါတယ္။

ျမနန္းသူဇာခိုိင္

ေတာင္တန္းေျမမွမီးအိမ္႐ွင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *