အပူေလာင္ အမာ႐ြတ္ေတြ ယူပစ္ သလို ေပ်ာက္ တဲ့ နည္း ( အသုံးဝင္ပါတယ္)

Posted on

အမာ႐ြတ္ဟာ ပုံမွန္အသားေရာင္နဲ႔ မတူတဲ့ အတြက္ ၾကည့္ရတာ အျမင္မလွပါဘူး။တခ်ိဳ႕အမာ႐ြတ္ေတြဆိုခ်ိဳင့္ခြက္လိုခ်ိဳင့္ဝင္ေနတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။လူအမ်ားစုအေနနဲ႔ အမာ႐ြတ္က လူမျမင္ ကြယ္ ရာေနရာမွာျဖစ္ရင္ သာေပ်ာက္ဖို႔ဆႏၵသိပ္မျပင္းျပေပမယ့္ လူျမင္ကြင္းေနရာေတြမွာျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းနီးပါးေပ်ာက္ခ်င္ၾကပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးေတြဆိုရင္ မ်က္ႏွာမွာအမာ႐ြတ္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ အျပင္ထြက္ရမွာ ရွက္တဲ့အတြက္ အျမန္ေပ်ာက္ခ်င္ၾကပါတယ္။အတိုအျပတ္ေတြ ဝတ္ခ်င္တဲ့ မိန္းကေလးေတြ ဆိုရင္လည္း ေျခေထာက္တို႔ ေပါင္တို႔မွာ အမာ႐ြတ္ေတြျဖစ္ခဲ့ရင္ အတိုအျပတ္ဝတ္ပါက အျမင္မလွတဲ့အတြက္ အျမန္ေပ်ာက္ခ်င္ၾကပါတယ္။ေယာက္်ားေလးေတြအမ်ားစုအေနနဲ႔ကေတာ့ အမာ႐ြတ္ရွိျခင္းက သိ ပ္အေရးမႀကီးဘူးလို႔ထင္မိပါတယ္။သို႔ေသာ္ ေမာ္ဒယ္လုပ္မယ့္အမ်ိဳးသားေတြ၊အလွအပကိုအေလးထားတဲ့အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ဆိုရင္ေတာ့အေရးႀကီးႏိုင္ပါတယ္။

အမာ႐ြတ္ကျဖစ္ေတာ့တာ လြယ္ေပမယ့္ ေပ်ာက္ဖို႔က် သိပ္မလြယ္ပါဘူး။ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းအရင္း အ႐ြယ္အစားေပၚမူတည္ၿပီး တခ်ိဳ႕အမာ႐ြတ္ေတြက အခ်ိန္တိုနဲ႔ေပ်ာက္တာရွိသလို တခ်ိဳ႕အ မာ႐ြ တ္ေတြ ကေတာ့ လကေနႏွစ္ခ်ီၾကာတာလည္းရွိပါတယ္။လုံးဝမေပ်ာက္ေတာ့တဲ့အမာ႐ြတ္လည္းရွိပါတယ္။

မီးေလာင္, အပူေလာင္, ဆီပူေလာင္သူမ်ားအား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါက ခ႐ုသင္းကဲ့သို႔ အျဖဴကြက္ႏွင့္ အပူေလာင္အမာ႐ြတ္ က်န္မေနရစ္ဘဲ နဂိုအသားအေရေရာင္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ျဖစ္ေစရန္ အ တြက္ နည္းလမ္းေလးေျပာျပခ်င္ပါတယ္

(အနာသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းစမွစ၍)

ကြမ္းသီးအား ေက်ာက္ပ်ဥ္တြင္ ေသြး၍ရရွိေသာကြမ္းသီးအရည္ အား ေန႔စဥ္ မၾကာခဏ အနည္းဆုံး တေန႔(၃)ႀကိမ္ထက္မနည္း လိမ္းေပးေစျခင္းျဖင့္မူလအသားအေရအေရာက္ကဲ့သို႔ပင္ ျပ န္ျဖ စ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

က်န္းမာေရးအတြက္ေဆးတစ္ခြက္မူရင္းစာေရးသူအား#Creditေမတၱာျဖင့္ ျပန္လည္မွ်ေဝသည္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *