သိန္း(၃၀)ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္း က ကြၽန္မမသိဘဲ ..ကြၽန္မ ရဲ႕ လက္မွတ္မဟုတ္ဘဲ လုပ္သြားးတယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္မ ေဖာ္ထုတ္လို႔ ရပါပီ (႐ုပ္သံ)

အဲဒီ သိန္း သုံးဆယ္ ဆိုတဲ့ ဇာတ္လ မ္းက ကြၽန္မ မသိဘဲ ..

ကြၽန္မရဲ႕လက္မွ တ္မဟုတ္ဘဲ လုပ္သြားး တယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္မ ေ ဖာ္ထုတ္လို႔ရပါပီ….

ဒီကိစြမွာ တာဝန္ရွိတဲ့ တရားလႊ တ္ေတာ္ေရွ႕ေန တဦး ကိုလည္း ကြၽန္မ တရား ဥပေ ဒအရ အေရးယူ သြားမွာပါ…………..?

(႐ုပ္သံ)

Thin Thin Htet Naing fb

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *