ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္း တဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ မိန္းကေလးေတြ အယုံမ လြယ္ၾကေစလုိ

Posted on

ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ လုံးကင္းေ႐ႊေက်ာင္း အုပ္စု.. တုံးမြန္း႐ြာေန မရွင္ႏွင္းျဖဴ (ခ) ခ်စ္ႏွင္းျဖဴအား

ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ စီးေမာ္အုပ္စုစီးေမာ္ျမ.. ကြၽန္းသာ႐ြာေန မျပား.. မခင္ၿဖိဳးသူမွေသြးေဆာင္ျဖား ေယာင္းေခၚေဆာင္သြားၿပီး

ယေန႔ ၈ ၁ ၂၀၂၁ ရက္ေန႔ မနက္ကမဲ.. ဇာဘူတာမွ ၄၁ အဆန္ ရထားျဖင့္ လိုက္သြားေၾကာင္း သိရပါသည္

ေတြ႕ရွိပါကပုံပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား အားဆက္သြယ္ ေပးၾကပါရန္။ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္..

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ဗန္းေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ စီးေမာ္ ေသာင္ႀကီး.. ေက်း႐ြာေန အဖ ဦးၿပဳံးေမာင္။

အမိ ေဒၚျဖဴတို႔၏ သမီး မခ်စ္ ႏွင္းျဖဴအသက္၂၁ သည္ အိမ္မွထြက္ ခြာသြား သည္မွာ ၄ ၅ ရက္ခန႔္ရွိ ေနပါၿပီ

မခ်စ္ႏွင္းျဖဴအား မျပ မခင္ၿဖိဳးသူ ေနရပ္လိပ္စာ အတည္။ တက်မရွိ ဆိုသူအမ်ိဳး.. သမီးက လိမ္လည္.. လွည္ဖ်ား

ေခၚေဆာင္ သြားသည္ဟုထင္ ရေၾကာင္း မခ်စ္ႏွင္း ျဖဴ၏ မိခင္မွ ေျပာပါသည္..

မခ်စ္ႏွင္းျဖဴ မခင္ၿဖိဳးသူႏွင့္ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ကေလး ယ္တစ္ေယာက္ မခင္ၿဖိဳးသူက အဝ တ္ႏွင့္ပိုးလွ်က္ သုံးဦးမွာလည့္ ပတ္ေရွာင္ ေျပးေနပါသည္

မခ်စ္ႏွင္း ျဖဴ၏ မိဘ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက။ လိုက္လံ ရွာေဖြေနၾက ပါသည္.. ၄င္တို သုံေယာက္ အားေတြ ရွိပါက

09 887540433 09675498788 သို႔အ ေၾကာင္းၾကား။ ေပၾကပါရန္အသိ ေပးအပ္ပါသည္

Crd မူရင္းေရးသားသူ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *