သင့္ ကို အသက္အႏာၱရာယ္ေပးနိုင္ေသာ အျပဳ အမူ (၁၀) မ်ဳ်ိး

Posted on

၁။ ငါးစားျခင္း

အခ်ိဳ႕ငါးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ မာက်ဴရီမ်ားရွိနိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အခ်ဳိ႕ေမြးျမဴေရးငါးမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးသံုးထားေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္စားသံုးမိပါက သင့္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစနိုုင္ပါတယ္။

၂။ ေရေႏြးအိတ္သံုးျခင္း

ေရေႏြးအိတ္မ်ားကို အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ပလတ္စတစ္မ်ဳိးနွင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ၾကာရွည္အသံုးျပဳပါက သင့္ကို ကင္ဆာေရာဂါမ်ား၊ ဦးေနွာက္မွတ္ဥာဏ္ ပ်က္ဆီးမႈနွင့္ အျခားဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

၃။ သြားၾကားထိုးျခင္း

သြားၾကားမထိုးခင္ ျဖန္းထားေသာ ေဆးရည္မ်ားက ပ်က္ျပယ္ရန္ခက္ခဲၿပီး သင့္ကို အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ၾကာရွည္သံုးစြဲမိပါက သင့္အသည္းနွင့္ ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခုိက္ေစၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေစပါတယ္။

၄။ သစ္သီးေဖ်ာက္ရည္ေသာက္ျခင္း

သစ္သီးေျခာက္မ်ား၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားက ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ပါ၀င္ၿပီး သင့္ေက်ာက္ကပ္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းနွင့္ အာရံုေၾကာ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ဦးတည္ေစနုိင္သည့္အျပင္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ေစပါတယ္။

၅။ အသင့္စား အစားအစာမ်ားစားျခင္း

အသင့္စား အစားအစာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဆီမ်ားက သင့္ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ေစၿပီး ကယ္လိုရီနွင့္ အဆီမ်ားသေလာက္ပို၍ ဒုကၡေပးနိုင္ပါတယ္။

၆။ မိုက္ကရိုေ၀့နွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္ စားျခင္း

ေပါက္ေပါက္ဆုပ္ အလြန္အကၽြံစားမိပါက ၎တြင္ပါ၀င္ေသာ ေထာပတ္္အတုမ်ားက သင့္ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါတယ္။ ေပါက္ေပါက္ဆုပ္ထုတ္ေသာ စက္ရံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္​သမားမ်ားက ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္္မႈနႈန္း ပိုျမင့္မားနိုင္ပါတယ္။

၇။ ေနေရာင္ကာ ခရင္လိမ္းျခင္း

ေနေရာင္ကာ ခရင္လိမ္းျခင္းက သင့္ကို UV ေရာင္ျခည္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးနိုင္ေသာ္လည္း သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အရိုးမ်ားအတြက္ ဗီတာမင္-ဒီကို ဆံုးရွံဳးေစပါတယ္။ ဗီတာမင္-ဒီက ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေပးျခင္းေၾကင့္ သင့္က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိုခိုက္ေစပါတယ္။

၈။ သင့္အလုပ္စားပြဲတြင္ ေန႔လည္စာ စားျခင္း

သင့္အလုပ္စားပြဲရွိ ပိုးမႊားမ်ားသည္ သန္႔စင္ခန္းတစ္ခုရွိ ပိုးမႊားမ်ားနွင့္ ညီမွ်ေသာေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ေန႔စဥ္ ေန႔လည္စာစားျခင္းက သင့္ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တက္ၾကြမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

၉။ နွာေခါင္းေမႊးနႈတ္ျခင္း

သင့္ နွာေခါင္းေမႊးမ်ားကို နႈတ္ပစ္ျခင္းက သင့္အေရျပားကို ဆြဲဆုတ္လိုက္သလို ျဖစ္ေစၿပီး ျပင္ပမွ ပိုးမႊားမ်ားကို သင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္းသို႔ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ေစနိုင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေစပါတယ္။

၁၀။ ေျခေထာက္ထပ္ထုိင္ျခင္း

ေျခေထာက္ထပ္ထုိင္ျခင္းက သင့္ေျခေထာက္ရွိ ေသြးဖိအားကို ျမင့္တက္ေစျခင္း လည္ပင္းနွင့္ ေနာက္ေက်ာကို နာက်င္ေစျခင္း၊ အာရံုေၾကာမ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဤအက်င့္ကို အျမန္ဆံုးျပင္သင့္ပါတယ္။

Credit – Min Thu (Daily Hot News )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *