သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္ မ်ား နဲ႔ စက္ေသနတ္ မ်ားကို စစ္ေျမျပင္ မဟုတ္တဲ့ေနရာမွာ သုံးရင္ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူကို စစ္ေၾကျငာျခင္း ျဖစ္လို႔ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္…

Posted on

🇺🇳 ကုလသမဂၢျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး အစီရင္ခံရသူ Tom Andrews က ျပည္သူေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

ေနထိုင္ရာေဒသအတြင္းသို႔ စစ္ ကားမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား ေမာင္းဝင္လာျခင္းကို “သတိေပးလိုက္ပါတယ္။” ▪️ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ “ညဘက္ဝင္ စီးမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ အင္တာနက္ျဖတ္ၿပီးလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊

စစ္ယာဥ္တန္းမ်ားလူထုအတြင္းခ်ထားမႈမ်ား” သည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚစစ္ေၾကညာသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

▪️”Attention generals: You WILL be held accountable.” လို႔သုံးႏႈန္း သြားပါတယ္။

တစ္ခုခုဆိုရင္သင္တို႔မွာအျပည့္အဝတာဝန္ရွိတယ္ လို႔ျပင္းျပင္းထန္ထန္သတိေပးလိုက္ပါတယ္။ စစ္ေျမျပင္တိုက္ပြဲမ်ားမွာသာသုံးရတဲ့ ေသနတ္နဲ႔

ပစ္ခတ္ျခင္း၊ သံခ်ပ္ကာကားနဲ႔တိုက္ျခင္း၊ အခုလို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ဆႏၵျပသူေတြကိုပစ္ခတ္တာနဲ႔ “စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ပါတယ္။” စစ္ရာဇဝတ္သားျဖစ္သြားရင္ ႏိုင္ငံတကာက

အင္အားသုံးၿပီးဖမ္းဆီးလာႏိုင္ပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက နဂိုကတည္းက ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈခုံ႐ုံးမွာ စြပ္စြဲပစ္တင္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာကေစာင့္ၾကည့္

ခံေနရပါတယ္။ “အခုလိုအေျခအေနမွာျပည္သူကိုအင္အားသုံး ပစ္သတ္ခဲ့ရင္ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုကိုယ္ဖန္တီးရာ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။” အခုလိုအေျခအေနမွာျပည္သူကို အင္အားသုံး

ပစ္သတ္ခဲ့ရင္ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုကိုယ္ဖန္တီးရာ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ယခုလိုသံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားနဲ႔စက္ေသနတ္မ်ားကို ျပည္သူအေပၚလုံးဝပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခြင့္မရွိေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။

စစ္ေျမျပင္မဟုတ္တဲ့ေနရာမွာသုံးရင္ လက္နက္မဲ့ ျပည္သူကို စစ္ေၾကျငာ ျခင္းလို႔ သေဘာသက္ေရာက္တဲ့အတြက္ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ပါတယ္။

“Attention generals: You WILL be held accountable.” လို႔သုံးႏႈန္း သြားပါတယ္။

Crd_Richard Myo Thant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *