သမီးကို ေအာင္ျမင္ေစခ်င္ လို႔ ေန႔တိုင္းေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ကို သာစားၿပီး ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေပးခဲ့တဲ့ သန႔္ရွင္းေရးဝန္ထမ္း ဖခင္

Posted on

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ လမ္းေပၚသန႔္ရွင္းေရးသမားတစ္ဦးဟာ သူ႔ရဲ႕ သမီး အိမ္မက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း သူရဲ႕အစားအစာမ်ားကိုကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ခဲ့ၿပီး ေခါက္ ဆြဲႏွ င့္ဘန္းမုန ႔္ေပါင္းမ်ားကိုသာ စားသုံးခဲ့ပါတယ္။အသက္ ၄၉ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ Hou Yanwei ဟာ သူ႔သမီးXinxinရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ အေၾကာင္းကို

Tencent.com တြင္တင္ထားတဲ့ ဗီဒီယိုအင္တာဗ်ဴးတစ္ခု မွာေျပာ ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕အႀကီးမားဆုံးအိပ္မက္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သမီးဟာ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအသင္းတြင္ ပါဝင္ကစားႏို င္ရ မယ္ လို႔ေျပာထားပါတယ္။လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အနည္းငယ္တြင္ ဇနီးျဖစ္သူ ႏွင့္ကြာရွင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ Xinxinလို႔ေခၚတဲ့ ၁၁ႏွစ္အ႐ြယ္သမီးႏွင့္အတူ တစ္လ မွယြမ္၃၀၀ သာကုန္ က်တဲ့ တိုက္ခန္းငယ္ တစ္ ခုမွာ ယခုထိေနထိုင္ေနၾကပါတယ္။ ၄ႏွစ္အ႐ြယ္သာရွိတုန္းက Xinxinဟာ Wuhan ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပညာေရးဌာနမွာ ပညာသင္ယူေနခ်ိန္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ သူမဟာ အားကစားမွာ စိတ္ အားထက္ သန္ေၾကာင္းကို သိခဲ့ရပါတယ္။

Chutain Metropolis Daily ရဲ႕အဆိုအရကြၽမ္းဘားေလ့က်င့္ေရးသမားရဲ႕ဖခင္ဟာ သူ႔ကေလးကိုတစ္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအသင္းမွာ ပါဝင္ခိုင္းလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။။XinXin ဟာ ေလက်င့္ေရးေကာင္းတဲ့အားကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္ေအာင္ ေဈးႀကီးေပးတက္ရတဲ့ သင္တန္းေတြကို တက္ကာ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခ်ိန္အတြင္း ကေလးရဲ ႕ႏွ စ္စ ဥ္သင္တန္းေၾကးမွာ ၁၄၀၀၀ ယြမ္အထိရွိၿပီး ေန႔စဥ္ကုန္က်စရိတ္မွာေတာ့တစ္ႏွစ္ ၃၀၀၀ ယြမ္ အထိရွိေနပါတယ္။ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ Hou ရဲ႕တစ္လစာဝင္ေငြမွာ ယြမ္ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္ သာရ ရွိတာေၾကာင့္ Hou ဟာ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အသုံးစရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး မိမိရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တစ္ရက္ကို ယြမ္ ၁၀ ထပ္မေက်ာ္ေအာင္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေ ဖာ္ေျ ပာျပထားပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ့္သမီး ကြၽမ္း ဘားကိုစလုပ္ကတည္းက ေဈးသိပ္မႀကီးတဲ့ ေခါက္ဆြဲနဲ႔ ဘန္းမုန႔္ေပါင္း စားဖို႔ကြ ၽန္ေတာ္ေ႐ြးခ် ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဟာအ ရည္အခ် င္းျပည့္ဝ တဲ့လူတစ္ေယာ က္မဟု တ္တဲ့အျပင္ ကြၽန္ေတာ့္သမီးကိုလည္း ခ်မ္းသာတဲ့မိသားစုဘဝကို မေပးႏိူင္ခဲ့ပါဘူး၊ဒါေပမယ့္ သူ႔ပညာေရးေကာင္းဖို႔အတြက္ ခါးသီးတဲ့နာက်င္မႈကိုခံခ်င္တယ္” ဟု Hou ကဆိုပါတ ယ္။ အနည္းဆုံးေတာ့သူ႔ရဲ႕ စြန႔္လႊတ္အနစ္နာခံမႈေတြက သမီးျဖစ္သူရဲ႕ ဘဝကို သူ႔ရဲ႕ဘဝထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္တယ္လို႔လဲ ဆိုထားပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *