ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မရွိတဲ့ စိတ္ထားေတြ ငါတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတယ္

Posted on

ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မရွိတဲ့စိတ္ထားေတြ ငါတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတယ္ ျမန္မာျပည္ႀကီး အျမန္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္ပါေစ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအားလုံးလည္းေဘးရန္ကင္းၾကပါေစ

ဆန္ၾကက္သြန္နီအာလူး င႐ုတ္သီးပုငါးေသတၱာပဲ ပင္ေပါက္ပဲျပားငါးတန္ဟင္းသီးဟင္႐ြက္အစုံ

ဒီေန႔ ၃၀.၃.၂၁ (Day10)

ဆန္ဆီၾကက္သြန္နီအာလူးငါးေသတၱာငါးဟင္းသီးဟင္း႐ြက္အစုံ

“လိုလွ်င္ယူ

CRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *