ေက်ာင္းသား ေက်ာင္း သူေတြ ကို ကိုဗစ္ သံသယ လက ၡဏာ ရွိ၊မရွိ ေန႔ စဥ္ စစ္ေ ဆးၿပီးတင္ျပရမ ယ္

အေၾကာင္းအ မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဖ်ားနာရင္ ေက်ာင္း မလာဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမရွိေအာင္ ေက်ာ င္း သား/‌ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေန႔စဥ္စစ္ေဆးေ ပးေနတယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနကေနသိရပါတယ္။ ေက်ာင္းသား /‌ေ က်ာင္း သူေတြ ၊ ဆရာ/ဆရာမေတြနဲ႔ ပညာေရး ဝန္ထမ္းေတြကို ေရာဂါသံသ ယလကၡဏာရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနေတြကို တိုက္ ႐ို က္ေပးပို႔တင္ျပရတာျဖစ္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫြန္ၾ ကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

“အခုဖြင့္ေနတဲ့ေက်ာင္းေ တြအားလုံး ကိုယ့္ေက်ာင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းအေျခအေနကို စိစစ္ၿပီးေတာ့ သာမန္ဖ်ားနာတာလား ၊ သံသယျဖစ္တာလားဆိုတာ သိရေအာင္ ေက်ာင္းေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနကို တိုက္႐ိုက္တင္ျပရပါတယ္။”လို႔ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္းက ဆိုပါ တယ္။ လက္ရွိဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေ က်ာင္းေပါင္း ၄၀၀၀ နီးပါးမွာ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၁ သိန္းတက္ေရာက္ေနၿပီး က်န္း မာေရးစစ္ေ ဆးမႈေ တြအရ တစ္ေန႔ကို ေက်ာင္းသားတ စ္ဦး၊ႏွစ္ဦးခန႔္ ဖ်ားနာတာမ်ိဳးေ တြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ ေက်ာင္းသား ၁၁ သိန္းမွာ တစ္ဦးမွမဖ်ားဘူးဆိုတာေတာ့ မရွိပါဘူး။တစ္ေယာက္စ၊ႏွစ္ေယာက္စေတာ့ ဖ်ားတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ မေန႔ကဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္အ ထက္ တန္းေက်ာင္းက ကေလးတစ္ဦးဖ်ားပါတယ္။ စစ္လိုက္ေတာ့ သာမန္ဖ်ားတာမ်ိဳးပဲရွိတယ္။ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ သံသယလကၡဏာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးမွ မရွိေသးပါဘူး” လို႔ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။ လတ္တေလာ ေက်ာင္းဖြင့္ကာလ မိုးရာသီမွာဆိုရင္ တုပ္ေကြးေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားတတ္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြမွာ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ ပြားတယ္ဆိုပါကလည္း ေက်ာင္းမလာဖို႔လည္း ၫြန္ၾကားထားၿ ပီးျဖစ္တယ္လို႔ ေဒါက္တာတ င္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

“ ဒီရာသီက တုပ္ေကြးရာသီဆိုေတာ့ ကေလးေတြက တုပ္ေကြး ျဖစ္တတ္တယ္။ ။ဖ်ားတယ္ဆိုတာနဲ႔ ကိုဗစ္ဆိုၿပီး ေၾကာက္လန႔္ကုန္မွာစိုးရိမ္လို႔ ဘယ္လိုအေ ၾကာင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖ်ားတာနာတာရွိခဲ့ရင္ ေက်ာင္းမလာဖို႔ ၫြန္ၾကားထားတာပါ” လို႔ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဝင္းက ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္လက္ ရွိဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ႐ုတ္တရက္ ဖ်ားနာ တာရွိခဲ့ရင္ သီးျခားထားရွိကုသႏိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းတိုင္းမွာ အေရးေပၚခန္း တစ္ခန္းစီ ျပင္ဆင္ထားရတာ လ ည္းျ ဖစ္ ပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေတြ မရွိေအာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး စံခ်ိန္စံၫြန္းနဲ႔ ျပည့္မီမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (A) အဆင့္ ရ ထားတဲ့ ေက်ာင္းေတြကိုသာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျ ပဳထားတာပါ။ ျပန္ဖြင့္ခြင့္ရတဲ့ေက်ာ င္းေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာ ကြယ္ေရးႀကီးၾကပ္တဲ့ အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း ကာ ေန႔စဥ္ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔က်န္း မာေရးဦးစီးဌာနေတြကို တင္ျပရတာျဖစ္တ ယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

ဓူဝံ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *