ေျခလက္ေတြ ထုံနာက်ဥ္နာေဘး မွ ကင္းေဝးေစ မည့္ ေဆး နည္း

Posted on

မနက္ အိပ္ရာထခ်ိန္မ်ားမွာ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြတင္းေနၿပီး၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာေတာင္ မေျပခ်င္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေနၾကသူမ်ားကို ထုံက်င္နာမ်ားေပ်ာက္ကင္းေစၿပီး ေရာဂါက င္းေ ဝးေ စခ်င္လို႔ ဒီေဆးနည္းေလးကို မွ်ေဝတင္ျပ ေပးလိုက္ ပါတယ္။ဒီေဆးနည္းေ လးကေတာ့ တစ္ေနကုန္ ထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ာ းျဖစ္ၾကတဲ့ ႐ုံးသမားမ်ား စက္ခ်ဳပ္သမားမ်ား၊ စားဝ တ္ေ နေ ရးအတြက္ မိုးလင္းမွမိုးခ်ဳပ္ တစ္ေနကုန္ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ အလုပ္ မ်ားေနသူမ်ားအတြက္ ေရာဂါကင္းေဝးေစေရး နည္းေလးျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိန္ေတြၾကာလာတဲ့အခါ ေျခေထာက္၊ ဒူးႏွင့္ ေပါင္မ်ားဟာ ထုံက်ဥ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ ေဆးလိမ္း၍ မသက္သာဘဲျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေႏြရာသီမွာ ခံႏိုင္ေပမယ့္ မိုး နဲ႔ေ ဆာင္းမွာေတာ့ ထုံက်ဥ္တဲ့ေဝဒနာမ်ားဟာ ပို၍ ဆိုး႐ြားလာကာ ေလျဖတ္ခ်င္တဲ့ အထိျဖစ္မႈမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစ ႏိုင္ပါတယ္လို႔သိရပါတယ္။

တစ္ျခားန ည္းေတြလ ည္းရွိေပမယ့္ ဒီေဆးနည္းေလးကေတာ့ ရွာေဖြအသုံးျပဳရန္ ပစၥည္းမ်ားဟာ လြယ္ကူလြန္းၿပီး ျပဳလုပ္ပုံကလည္း မခက္ခဲတာမို႔ ကိုယ္တိုင္ေရာဂါ မျဖစ္လို႔ အသုံးမျပဳခဲ့ရင္ေ တာင္ တ စ္ျခားသူမ်ားကို နည္းလမ္းေလး ၫႊန္ၾကားေပးေစလိုတဲ့ ဆႏၵႏွင့္ထပ္ဆင့္ တင္ျပေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေလး ေတြကေတာ့ ခ်င္းတက္၊ စပါးလင္၊ သံပုရာသီးတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီပစၥည္းေလးေတြကို ပထမဦးဆုံးေတာ့ ေထာင္းမယ့္ဆုံကို သန႔္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ခ်င္း တ က္ႏွင့္စပါးလင္ကို ေထာင္းထားၿပီး၊ အဲဒီေထာင္းထားၿပီးသား ႏွစ္မ်ိဳးထဲကို သံပုရာသီး ႏွစ္လုံးေလာက္ကို အရည္ညႇစ္ထည့္ၿပီး လက္ျဖင့္နယ္ေပးရပါမယ္။

ေပါင္းစပ္န ယ္ထားတဲ့ အတြက္ ထြက္လာတဲ့အရည္မ်ားကို ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တြင္ ေပါင္တံရင္းမွေန၍ ေျခဖ်ားအထိ အထက္မွေအာက္ကို ပူလာတိုင္း လိမ္းေပးၿပီးမွ အိပ္ရာဝင္ရပါမယ္။ သုံးေ လး ရက္ ဆက္ တိုက္ ေန႔တိုင္း လိမ္းေပးပါက ထုံက်ဥ္မႈမ်ားေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ စပါးလင္၊ ခ်င္း၊ သံပုရာသီးတို႔ကေတာ့ ရွာေဖြရတာ လြယ္ကူတဲ့အတြက္ ပို၍ အသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ ေဆး နည္းေ လးလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ထုံနာက်ဥ္နာေဘးမွကင္းေဝးၾကပါေစ။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *