ေလးစား အတုယူခ်င္စရာေကာင္းေလာက္တဲ့ ဦးေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕ စိတ္ထား

Posted on

လူဦးေရ (၄၀၀) ခန႔္ထားရွိႏိုင္မည့္ Quarantine Center ကို ၅ရက္အတြင္း ဦးေဇာ္ေဇာ္ တည္ေဆာက္မည္ Covid-19 ဒုတိယလႈိင္းမွာ Positive လူနာေတြ မ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေ ဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ယာယီ Quarantine Center တစ္ခုကို

သုဝဏၰ ျမက္ခင္းတု အားကစားကြင္းမွာ (၅)ရက္အတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ လူ(၂၀၀)ထားရွိႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ (၄၀၀)အထိ တိုးခ်ဲ႕ထားရွိႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ကုသေရးကိစၥ အဝဝကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး၊ ေနေရးထိုင္ေရးနဲ႔ ေန႔စဥ္ အစားအေသာက္ ကုန္က်စရိတ္ အားလုံးကိုေတာ့ ဧရာ ဝတီ ေဖာင္ေဒးရွင္းက က်ခံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ထို႔အတူ လာေရာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကမယ့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြ အားလုံးရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ကိစၥ အဝဝကိုလည္း စီမံ ေဆာ င္႐ြက္ေ ပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *