ျမန္မာျပည္ အတြက္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ အသက္ရွည္က်န္းမာပါေစ လို႔ ဆုေတာင္း ပါတယ္

Posted on

ဧရာဝတီေ ဖာင္ေဒးရွင္းကေတာ့ ကိုဗစ္-၁၉ အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ကုတင္(၁၀၀၀) ႏွင့္ Test and Care ဧရာဝ တီစင္ တာကို ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း စုစုေပါင္း (၇၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္ေနာ္။ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ကုသေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆး႐ုံသုံးကုတင္ (၁၂၅၀)၊ ICU/HDU ကုတင္ (၂၀၀)၊ ICU/HDU Monitor ႏွင့္ Wireless Control System မ်ား၊

ေဆး႐ုံအေဆာက္အဦအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ Tent မ်ား၊ Liquid Oxygen Storage Tank (20 Tons) ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ PPE ႏွင့္ N95 Mask မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေဒၚလာ(၂)သန္းဖိုး

ဝယ္ယူတင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ယခုလို ဝယ္ယူရန္ AYA Bank ႏွင့္ မက္စ္ျမန္မာအုပ္စုမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂)သန္းကို ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ထပ္မံလႉ ဒါန္း ခဲ့ၿ ပီးေ တာ့ ဝယ္ယူတင္သြင္းေပးမည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တယ္ လို႔ိသိရပါတယ္။

ႀကိဳတင္ဝယ္ယူထားေသာ အခ်ိဳ႕ပစၥည္းေတြက တစ္ပတ္အတြင္း စတင္ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရက္သတၱပတ္ (၃)ပတ္ၾကာတြင္ မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအားလုံး ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္ ပါတယ္။

ယေန႔အထိ ေစတနာရွင္အားလုံးရဲ႕ လႉဒါန္းေငြက်ပ္ (၁.၄)ဘီလီယံနဲ႔ ေဆးဝါး၊ အစားအေသာက္၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္းလႉဒါန္းမႈ (၁.၁)ဘီလီယံကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ အလႉရွင္တို႔၏ လႉဒါန္းမႈ အ စုစုကို အေလအလြင့္မရွိေအာင္ စနစ္တက်

အက်ိဳးရွိရွိသုံးစြဲၿပီး စာရင္းဇယားမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဧရာဝတီေဖာင္ေဒးရွင္းအေနနဲ႔ ကိုဗစ္ပထမလႈိင္းမွာ (၃.၅)ဘီလီယံနဲ႔ ဒုတိယလႈိင္းအတြက္ (၅ .၅) ဘီ လီယံ စုစုေပါင္း (၉)ဘီလီယံလႉဒါန္းခဲ့ၿပီး

အ လႉရွင္တို႔ရဲ႕ စုေပါင္းလႉဒါန္းမႈ (၂.၅)ဘီလီယံကိုလည္း လက္ခံရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္ ဟု ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာၾကားခဲတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

source;Ayeyarwady Foundation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *