အဆစ္အျမစ္ကိုက္၊ပန္းနာ၊အဆုတ္ေရာင္၊ႏွလုံး ႏွင့္ အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္တတ္ သူမ်ား အတြက္

Posted on

ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏြားႏို႔

ၾကက္သြန္ျဖဴ ႏြားႏိူ႔ ဟာ စေသာက္ခ်ိန္မွာ တမ်ိဳး ႀကီးျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္

ဒါေပမဲ့ ဒါကိုေသာက္ျခင္းအားျဖင့္

1) ပန္းနာရင္ၾကပ္

2) အဆစ္အျမစ္ ကိုက္ခဲ ျခင္း

3) အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ

4)တီဘီ ေရာဂါ

5)ႏွလုံး ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာေရာဂါ

6)အိပ္မေပ်ာ္ တဲ့ ေရာဂါႏွင့္အျခားေသာ ေရာဂါ မ်ား ကို ကုသရာ မွာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။

ပါဝင္ပစၥည္း

1) အခြံ ႏႊာထားတဲ့ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၁၀ စိတ္

2) ႏြားႏိူ႔ 500ml

3) သၾကား လၻက္ရည္ဇြန္း 2~3 ဇြန္း

4) ေရ 250 ml

်ပဳလုပၸံု

ေရ ၊ ႏြားႏိူ႔ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ တို႔ကိုအိုးထဲထည့္ၿပီး မီးအေတာ္ေန ျဖင့္က်ိဳပါ။ မၾကာခဏ ေမႊေပးရပါမယ္။ဆူပြက္လာတဲ့ အထိ က်ိဳ ပါ။ သၾကား ထည့္လိုက္ပါ။

သတိျပဳရန္

ေႏြးေနတဲ့ အခ်ိန္ ေသာက္ရန္။ ။

Ma Chaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *