အင္တာနက္သုံး ဖုန္းၾကည့္တာ မ်ား လို႔ မ်က္႐ိုး ကိုက္ တတ္သူမ်ားနဲ႔ မ်က္မွန္ သမားမ်ားအတြက္ ေဆးနည္း

Posted on

မ်က္မွန္လြတ္ေစတဲ့မ်က္ ၾကည္စားေဆး

အသက္(၃၀)ေက်ာ္မွပဲ မ်က္စိ မၾကည္။

မႈန္ဝါးဝါးမို႔ ဆရာဝန္ျပၾကည့္ေတာ့ အနီးၾကည့္ပါဝါ (+၁၅၀)ဒီဂရီ မ်က္မွန္ တပ္ခဲ့ရသည္။

အခုအသက္(၄၀)ေက်ာ္မွ မ်က္မွန္လြတ္ေလေတာ့ ထူးဆန္းေနသလို အမ်ားက ထင္ၾကေတာ့သည္။

ေဆးနည္းအခ်ိဳးအစားအတိုင္း လြယ္ကူစြာေဖၚစပ္ရန္ျဖစ္ေလသည္။

ေဆးနည္း

(၁) ဆီးျဖဴးသီးကို ထုေထာင္းၿပီးအေစ့ ဖယ္ေနလွန္းအမႈန႔္ျပဳလုပ္ရန္။

(၂) ႀကိတ္မွန္႐ြက္ကိုခူးအရိပ္မွာအလိုအေလ်ာက္သဘာဝအတိုင္းအေျခာက္ခံအမႈန႔္ျပဳရန္။

(၃) ကြမ္း႐ြက္ကို အေျခာက္လွန္းအမႈန႔္ျပဳရန္။

(၄) ပ်ားရည္စစ္စစ္

ထို(၄)မ်ိဳးသာလိုပါသည္။

ယခုေခတ္ကာလ မ်က္မွန္ေကာင္း တစ္လက္လုပ္ပါမူ ကာလတန္ဖိုးေလးေသာင္းငါးေသာင္း မက ကုန္သည္သာ။ ေနရာတကာ မ်က္မွန္မပါေတာ့ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ အကန္းႀကီး လိုျဖစ္ျပန္သည္ ။မ် က္မွ န္ေမ့က်န္ပါလွ်င္ ဘာမွမျမင္ရခ်င္ေတာ့၊ စာဖတ္ဖို႔၊ ဖုံးပြတ္ဖို႔ အကုန္ခက္ေခ်သည္။မ်က္မွန္ပါဝါကအက်မရွိ အတက္သာ ။ထိုမွ်မက ပါဝါမကိုက္ပါလွ်င္ ဇက္ ေၾကာက တက္စိ တ္က ပ်က္ျဖစ္ရျပန္သည္။

သုံးေဆာင္ရန္

ညအိပ္ၿပီဆိုပါလွ်င္

ဆီးျဖဴသီးမႈန႔္လက္ဖက္ စားဇြန္း(၁)ဇြန္း

ႀကိတ္မွန္႐ြက္မႈန႔္ လက္ဖက္စားဇြန္း(၁)ဇြန္း

ကြမ္း႐ြက္ေျခာက္မႈန႔္လက္ဖက္စားဇြန္း(၁)ဇြန္း

ထိုေဆးသုံးပါးအား ပ်ားရည္လက္ဖက္စားဇြန္း(၃)ဇြန္းႏွင့္ေရာေမြ၍စား ေပးရန္သာျဖစ္သည္။

သုံးလသာ ပုံမွန္မပ်က္ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္စားေပးပါ

မ်က္စိၾကည္လင္လာၿပီး မ်က္မွန္လြတ္မွာ ေသခ်ာေနပါလိမ့္မည္။

ထိုမွ်မကအက်ိဳးရလဒ္ကအေညာင္းအညာပါ ေျပလာပါလိမ့္မည္။ ေပးသူကေပးေလၿပီ။

ျမန္မာတိုင္းရင္းေဆး အစြမ္းအားလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ကိုျမင့္တင္ၾကပါစို႔။

ရဲမ်ိဳးသူ( ေဗာဓိၿမိဳင္ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *