အနက္ေရာင္ ပြဲတက္ဖက္ရွင္ေလးနဲ့ က်က္သေရရွိလြန္းေနတဲ့ ပံုေလးေတြ တင္ေပးလာတဲ့ ျခဴးေလး

Posted on

မင္းသမီး ေခ္ာေလး် ခဴးေလးေကတာ့ ဇာတႅမ္းႀတဲေ ၾတကို႐ိုကၠဴး လာခဲ့ရာေကန ေအာင္်မငၼႈရ႐ြိလာတာပဲ်ဖစၸါတယ္။ သူမပါဝင္႐ိုကၠဴးခဲ့တဲ့ Mrtv-4ရဲ႕ဇာတၠားေကာင္းေၾတ်ဖစၱဲ့ “ထာဝရ မေႏၲလး၊ ေျႏလယ္ညရဲ႕လမင္း” စတဲ့ဇာတႅမ္း ႀတဲေၾတမြာ ပရိတ္သတ္ေၾတရဲ ႕အားေပးဝႏ္း ရံမႈကိုရ႐ြိခဲ့တာပါ။ ဒါ့်ပင္်ခဴးေလးဟာ ႐ုပ္႐ြငၠားႀကီးေ ၾတအထိပါ ႐ိုကၠဴးေ အာင္် မင္ေနတဲ့မ င္းသမီး တ စ္ေယာ က္်ဖစ္ ပါတယ္ေနာ္။

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

ပီ်ပငၱဲ့သ႐ုပ္ေဆာငၡ္က္ေၾတ အ်ပင္ အသံခ္ိဳခ္ိဳေအးေ အးေလးနဲ႔လၫ္း သီခ္င္းေၾတသီဆိုတတၸါေသးတယ္။ မၾကာေသးမီကၾထက္႐ြိတဲ့ သူမရဲ႕သီခ္င္းသစ္်ဖစၱဲ့ “နီးနီးေလးပဲ”ဆိုတဲ့ သီခ္ င္းေ လးဟာ လၫ္း လူငယၸရိ တ္သတ္ေၾတၾကားမြာေရပႏ္းစားတဲ့ သီခ္င္းေကာင္း ေလးပါေနာ္။ ်ခဴးေလးဟာ tik tokဗီဒီယိုေလးေၾတကိုလၫ္း အမ္ားနဲ႔မ တူေအာ ငႅ ၫ္းမ္ိဳး စုံေ ဆာ့တ တၸါေသးတယ္ေနာ္။

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

်ခဴးေလးဟာအခုေနာကၸိဳင္းမြာဆိုရင္ အႏုပညာ လႈပ္႐ြား မႈေၾတကို ပိုၿပီးႀကိဳးစားလုပၠိဳင္ေနတာလၫ္း ်ဖစ္ၿပီး ပရိတ္သတ္ေၾတရဲ႕အခ္စၠိဳပိုၿပီးသိမ္းပိုကၳားတာ်ဖစၸါတယ္ေနာ္။ မၾကာေ သးမီ ကလၫ္း ်ခဴးေလးဟာ သူမရဲ႕ Facebookစာမ္ကၷြာမြာ “ဆူလိုက္ရင္ ဂ္စၠႏၠႏ္ နဲ႔ ခဏ ခဏ အဲ့မြာအ႐ျဲ႕တိုက္ေနလိုက္ …..”ဆိုတဲ့captionေလးနဲ႔ ဘိုမ႐ုပ္ေ လးလိုခ္စၥ ရာေကာ င္းေ နတဲ့ပုံေလးေၾတ ကိုတ င္ေပး လာ ပါတယ္။ ကဲ ….ပရိတ္သ တ္ႀကီးအ ၾတက္်ပႏႅၫၼြ္ ေေဝပးလိုကၸါတယ္ေနာ္။

Source-Chue Lay’s Facebook acc
shwethit