ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ကစတင္ကာ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆးအတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး ကာကြယ္ေဆးေတြကို ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ မတိုင္မီ ထိုးႏွံသြားႏိုင္မယ္လို႔ ၿဗိတိန္ က် န္း မာေရးဝန္ႀကီးမက္ဟန္ေကာ့ခ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္က […]

  • 1
  • 2