ပ်ားရည္ သံုး မိျပီး လွ်င္ မတည့္္တတ္ေသာ အစားအစာေလး မ်ား

Posted on

ပ်ားရည္္ႏွင့္မတည့္ေသာအစားအစာမ်ား

ပ်ားရည္ဟာ ေဆးဖက္ဝင္္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးဆိုတာကေတာ့ မွန္ပါတယ္။

သံုးတတ္ရင္္ ေဆးဖက္ဝင္ေပမယ့္္သူနဲ့မတည့္သည့္အရာေတြကလည္း အနည္းငယ္ ရွိိေနပါတယ္။

အဲဒါေတြနဲ့ တြဲစားမိရင္္ အခန့္မသင့္ရင္ ေအာ့အန္တာ၊ ေခါင္းမူးတာေတြကို ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။

သတိထားႏိုင္ၾကေစရန္ ေစတနာျဖင့္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) လက္ဖက္

(၂) အုန္းႏို့

(၃) ၾသဇာသီး

(၄) ပိႏၷဲဲသီး

(၅) ဥသွ်စ္သီး

(၆) မယ္ဇလီရြက္

(၇) တမာရြက္္

(၈) ဆူးပန္းရြက္

(၉) ပိတ္ခ်င္းရြက္

(၁၀) ၾကာေစ့

အရာရာတိုိင္းမွာ သတိေလးကိုေဆာင္ျပီး အႏၱရာယ္မ်ားကို ေရွာင္ႏိိုင္ၾကပါေစ။

၀ရဇိ န္မင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *