ပထမလႈိင္းထက္ အဆ (၉၀) ျပင္းထန္တဲ့ ကိုဗစ္ဒုတိယလႈိင္းနဲ႔ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူမ်ား

Posted on

စာအရွည္ႀကီးေရးဖို႔လဲ မအားတာေၾကာင့္ လိုတိုရွင္း ေရးလိုက္ပါတယ္.. ကိုဗစ္ပထမလႈိင္းနဲ႔ ဒုတိယလႈိင္း ဟာ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ အဆ ၉၀ ကြာပါတယ္.. ဘယ္လိုေၾကာင့္ပါလိမ့္ဆို ရွင္း ပါ့မယ္… ပထမလႈိင္းမွာ လူနာစေတြ႕သည့္ မတ္လ ၂၃ မွ လူနာ ၃၇၄ ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ၂၁ ပတ္ၾကာပါတယ္ တစ္ပတ္ကို ၁၆ ေယာက္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္.. သို႔ေသာ္ ဒုတိယလႈိင္းစတင္သည့္ လူနာ ၃၇၅ မွ ၉၉၉၁ ျဖစ္ဖို႔ ၆ ပတ္ပဲၾကာပါတယ္ တစ္ပတ္ကို ၁,၆၀၃ ေယာက္ ပိုးေတြ႕ပါတယ္ ဒါဆိုအဆ ၉၀ ကြာတာသိေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္..

ထို႔နည္းတူပထမလႈိင္းမွာ ေသသူ ၆ ေယာက္ပဲရွိေပမဲ့ ဒုတိယလႈိင္းမွာ ယခုအခ်ိန္အထိေသသူ ၁၉၂ ေယာက္ရွိပါတယ္.. ေသသူ စုစုေပါင္း ၁၉၈ ေယာက္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လွ်င္ ၆၀ အထက္ ၁၃၇ ေယာက္ရွိၿပီး စုစုေပါင္းေသဆုံးသူ၏ ၆၉% ရွိေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ.. အမ်ိဳးသားေသဆုံးမႈကအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၁၂၈ ဦးရွိကာ ၆၅% ရွိပါတယ္.. အမ်ိဳးသမီး ေသဆုံးမႈက ၇၀ဦးရွိၿပီး ၃၅% ရွိပါတယ္ က်ားမ ေသဆုံးမႈအခ်ိဳး ၂:၁ ျဖစ္ပါတယ္..

ဒီေနရာမွာ အသက္ ၆၀ အထက္ေသဆုံးသူေတြဟာ အျပင္ထြက္လို႔ အုပ္စုဖြဲ႕စားေသာက္လို႔ social gathering ေဆာင္႐ြက္လို႔မဟုတ္ပဲ မိသားစုဝင္ေတြဆီက ကူးစက္ခံရတာ ျဖစ္ေၾ ကာင္းလဲ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္.. နဂိုထဲက အသက္ႀကီးသူ ေနာက္ခံေရာဂါရွိသူဟာ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း US CDC ကေတြ႕ရွိခ်က္ကို အက်ယ္ေရးျပၿပီးျဖစ္ပါတယ္.. ေသဆုံး ရတဲ့အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း ေဆး႐ုံအေရာက္ေနာက္က်တာ တခ်ိဳ႕ဆို ေသၿပီးမွ အေလာင္းအျဖစ္နဲ႔ေဆး႐ုံေရာက္ရာက ဓာတ္ခြဲနမူနာယူၿပီးစစ္လို႔သာ ပို႔ေတြ႕မွန္းသိရတာျဖစ္ပါတယ္.. ဒီေနရာ မွာ ေသသူအားလုံးဟာ အသက္ႀကီးသူေတြ ေနာက္ခံေရာဂါရွိသူေတြပဲ မဟုတ္ၾကပါ ဘာမွေရာဂါမရွိတဲ့ အသက္ငယ္သူေတြလဲ ေသေနၾကတာေတြ႕ေနရပါတယ္ ဒီေတာ့ကာ ငါ့မွာျဖ စ္ရင္ေတာ့ သက္သက္သာသာေလးပဲ ျဖစ္မွာပဲလို႔ ကိုဗစ္နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားတာ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း အထူးသတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္..

ဒီေတာ့ကာ ပွညၾသဴတွေကို မေတ်တာနဲ႔ သတိေပးလိုတာကေတာ့ မိမိရဲ႕ မိဘ ဘိုးဘွား တွေကို ခစြျခငၾတၾယ မွတျႏိုးတၾယ တနၿဖိဳးထားတယႀဆိဳရျင မိမိတို႔ကိုယႀတိဳငၾက ေရာဂါကူး စကျ ခႇျ ငးမခံရလေအောျင ပႈမူနေထိုငၿဖိဳ႕ အထူးအေရးကွီးလွပါတၾယ ဒီမိဘ ဘိုးဘွားတွေဟာ သူတို႔တွေရဲ႕ငယျရႇယျႏုပြိဳတဲ့ဘဝ ေတွ အခြိနၾတႇေကို မိမိတို႔အတွၾက ရျငးႏွီးမွႈပျႏႇွံျင်ပး မိမိတို႔ ဒီလို လူ လားေမွာကၾလာေအာျင ပႈစုေစာျင့ေရွာကၿခဲ့တယႀဆိဳတာ မေမ့သျင့ပါ ဒီအခြိနျမႇာ မိမိတို႔က တပွနၾတလွျည့ ေကြးဇူးသိတတျရမွာဖွဈပါတၾယ ဒါ့ေကွာျင့မို႔ ခုအခြိနျမႇာ ဘယႀ လိဳပုံစံအ မြိဳး အစားဖွဈဖွဈ စုစျညးမႈေတွ အဖွဲ႔လိုကေၾဆာငျရႇကျမႇဳေတွ မလုပေၾဆာငၾသျင့ပါဘူး စျဉးစားပါ ေတွးေခါျပါ ဦးေႏွာကျပါတာ ဘာလုပၿဖိဳ႕ထားတာလဲ ေတွးေခါၾတတျပါေစ ကံကိုယုံ ဘာ လို႔ဆူး ပုံ နျငးမွာလဲ လကျရႇိအခြိနျမႇာ သငႀတိဳ႕ကိုကုသမႈေပးနေတဲ့ ကႏြျးမာေရးဝနၾထျမးတွေဟာ သူတို႔ရဲ႕မိဘေတွ သားသမီးတွေကို ပဈပွီး သငႀတိဳ႕အတွၾက ေစာျင့ေရွာကျမႇဳေပးနေတာဖွဈပါတၾယ အန်တရာ ယျရႇိတဲ့အနအေထားတရပျမႇာ တခြိဳ႕သူေတွ ေရာဂါကူးစကၿခံနရေတာလဲ ရွိနေပါတၾယ ဆရာဝျႏ/ဆရာမ ကႏြျးမာေရးဝနၾထျမးေတွ ထိခိုကျမႇဳမြားလာရျင သငႀတိဳ႕ကို ဘယၾသဴက ကုသမႈေပးမွာပါလဲ..

ဒါ့ေၾကာင့္ သင္တို႔မိသားစုကို ခ်စ္တယ္ တန္ဖိုးထားတယ္ ျမတ္ႏိုးတယ္ မိသားစုေတြ အတူတကြ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနလိုတယ္ဆိုရင္ ခ်မွတ္ထားတဲ့စည္းကမ္းေတြကို တသေဝမတိမ္း လိုက္နာပါ ဒါမွသာ ေရာဂါကူးစက္မႈသံသရာကို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ပြားကူးစက္ေသဆုံးမႈမွ အျမန္ဆုံး ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာပါ.. ေလာကမွာ ကိုယ့္အသက္ထက္ဘာမွတန္ဖိုးမရွိပါ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ဖို႔ က နံပါတ္ ၁ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါတယ္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မွသာ မိမိဆႏၵရွိတဲ့အတိုင္း အရာရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္.. လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကမာၻေပၚမွာ စုစုေ ပါင္း ပိုးေတြ႕လူနာ ၃၃ သန္းနီးပါး (သိန္း ၃၃၀) နဲ႔ ေသဆုံးသူ ဆယ္သိန္း ျပည့္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ ေသဆုံးသူတစ္ေယာက္ခ်င္းဆီမွာ မိသားစုေတြ ရွိတဲ့အတြက္ မိသားစုေ တြအ တြက္ေ တာ့ ၁၀၀ ရာႏႈန္း ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္တာမို႔ အတင့္မရဲၾကပါနဲ႔..

ခုလက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတာက အဖ်က္စြမ္းအား ႀကီးၿပီး ႐ုပ္ေျပာင္း႐ုပ္လြဲျမန္ဆန္လြန္းလွတဲ့ အဏုဇီဝပိုးငယ္ေလးျဖစ္ေပမဲ့ လုံးဝ အထင္ေသးလို႔မရ ေလွ်ာ့တြက္လို႔မရတဲ့အေျခအေနမို႔ မိမိတို႔လူ သားေ တြအေနနဲ႔ အျမန္ဆုံးအႏိုင္ရရွိဖို႔ ကမာၻသူကမာၻသားအားလုံးက အားႀကိဳးမာန္တက္ႀကိဳးစားတိုက္ထုတ္ေနၾကခ်ိန္မွာ မက်န္ရစ္ေစပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သားအားလုံးက အတူညီၫြတ္စြာနဲ႔ ပါဝ င္ၾ ကစို႔လား.. ဒီအခ်ိန္မွာ နီျခင္း စိမ္းျခင္း ဝါျခင္း ျပာျခင္း ထက္ ေျမႀကီးေအာက္ မိမိအပါအဝင္ မိမိမိသားစု မေရာက္ဖို႔ အထူးအေရးႀကီးေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္ ေသမင္းက လက္တက မ္းမွာပါ မေပါ့ဆၾကပါနဲ႔ေတာ့ ဒါဟာႏွလုံးသားနဲ႔ေရးတဲ့စာျဖစ္ပါတယ္..

‌ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *