ေျခ ေခ်ာင္းေလးေတြက ေျပာတဲ့ သင္ရဲ႕စိတ္ေနသေဘာ ထား ေလး ေတြက ဘာေတြလဲ…

Posted on

ေျခေခ်ာင္းေလးေတြတစ္ခုခ်င္းဆီကေျပာျပေနတဲ့စိတ္ေနသေဘာထားေလးေတြ

ေျခေခ်ာင္းေလးေတြတစ္ခုခ်င္းဆီကေျပာျပေနတဲ့စိတ္ေနသေဘာထားေလးေတြေျခေခ်ာင္းေလးေတြ တစ္ခုခ်င္းဆီက ေျပာတဲ့ စာဖတ္ သူတို႔ ရဲ႕စိတ္ေနသေဘာထားေလးေတြကို နည္းနည္းေလး မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ ေျခမေျခမက တျခားေျခေခ်ာင္းေတြထက္ ပိုရွည္ေနရင္ သင္တာ ေတာ္တယ္၊ ဉာဏ္ေကာင္းတယ္၊ တီထြင္းမႈစြမ္းရည္ေကာင္းတယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။တစ္ခုခုဆို အာ႐ုံစိုက္ေနဖို႔ ခက္ခဲေပမယ့္ သင့္လုပ္ရမယ့္အရာ မၿပီးမခ်င္း သင္မနားတမ္းလုပ္ ေလ့ ရွိ တ တ္တယ္။ေျခမက တျခားေျခေခ်ာင္းေတြထက္ ပိုေသးေနရင္ေတာ့ သင္ဟာ စြယ္စုံရတဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္းပဲ လုပ္တတ္တဲ့သူပါ။

၂။ ေျခညိဳးသင့္ရဲ႕ ေျခညိဳးေလးက တျခားေျခေခ်ာင္းေလးေတြထက္ ပိုရွည္ေနရင္ သင္ဟာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ရည္အခ်င္းရွိ တယ္ ။ လူေတြကို စီမံခန႔္ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာ ေတာ္တယ္။လုံ႔လရွိတယ္။ဝိရိယရွိတယ္။ သင္ယုံၾကည္တဲ့အရာအေပၚ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္တယ္။ သင့္ရဲ႕ ေျခေခ်ာင္းက တျခားေျခေခ်ာင္းေလးေတြထက္ ပိုတိုေနရင္ေတာ့ သင္ဟာ သင့္ကိုယ္တင္ ရပ္တည္ဖို႔ ခက္ခဲတယ္။

၃။ ေျခခလည္ (သို႔) တတိယေျခေခ်ာင္းဒီေျခေခ်ာင္းက တျခားေျခေခ်ာင္းေတြထက္ ရွည္ေနရင္ သင့္မွာကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအျပည့္ရွိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ သင္ဟာ ေတာ္တယ္။ေအာင္ျမင္တယ္။ သင့္ရဲ႕အဲဒီေျခေခ်ာင္းက သင့္ရဲ႕ စြမ္းအင္နဲ႔ စိတ္စြမ္းအင္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေန ပါတယ္။တျခားေျခေခ်ာင္းေလးေတြထက္ ပိုတိုေရင္ေတာ့ သင္ဟာ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ဘဝကိုႏွစ္သက္တယ္။

၄။စတုတၳေျခေခ်ာင္း (သို႔) ေျခသန္းႂကြယ္စတုတၳေျမာက္ေျခေခ်ာင္းက ရွည္ေန ၿပီး ေျဖာင့္ရင္ေတာ့ သင္ဟာ သင့္မိသားစုကို အရမ္းဂ႐ုစိုက္ တဲ့သူျဖစ္တယ္။ နားလည္ေပးတတ္တယ္။ နားေထာင္ေပးတတ္တယ္။ သင့္မိသားစုက သင့္အတြက္ ခြန္အားပဲ။အဲဒီေျခေခ်ာင္းေတြက တိုၿပီး နည္းနည္းေကာက္ရင္ေတာ့ သင္ဟာ သင့္မိသားစုနဲ႔ အခ်စ္ကို ဂ႐ုစိုက္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ေျခသန္းေျခသန္းေလးေတြက အရမ္းေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ဟာ ကေလးဆန္တယ္။ တာဝန္ယူရတာမ်ိဳး မႀကိဳက္ဘူး။ တစ္ခုခုကို ေရရွည္လုပ္ရင္ ပ်င္းတတ္တယ္။အာ႐ုံစိုက္မႈနည္းတယ္။ ေခါင္းမာတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးရင္ ဘာျဖစ္ေနေန မျပင္တတ္ဘူး။ ျပတ္သား တယ္။သင္ဟာေပ်ာ္တတ္တယ္။ ရင့္က်က္ဖို႔နဲ႔ တာဝန္ယူတတ္ဖို႔ေတာ့လိုတယ္။သင့္ေျခသန္းက ေျခသန္းႂကြယ္နဲ႔ မပူးဘဲ ကြဲေနရင္ သင္ဟာ ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္ စြန႔္စားတတ္တယ္။ သစၥာရွိတယ္။ခရစ္တစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *