“ဒုတ္ ပါလာလို႔သာ ေယာက္်ားျဖစ္ၿပီး ေသာက္ဆင့္မရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း”ဆိုၿပီး မအလ ေတြကို ဒဲ့ဝုန္းလိုက္တဲ့ ခ်မ္းခ်မ္း

Posted on

မုဒိမ္းက်င့္ခံရလို႔ အပ်ိဳရည္ပ်က္ဦး
ဗိုက္ႀကီးပါေစဦးေတာ့

အဲ့လူမ်ိဳး အဲ့ေဒသကို ႏွိမ္လိုက္ရတယ္
အဲ့မိန္းမ အေဆြအမ်ိဴးေတြ သိကၡာက်ၿပီလို႔
လုံးဝ လုံးဝ မေတြးထင္လိုက္ပါနဲ႔

မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ဂုဏ္သိကၡာအဆင့္အတန္းဟာ
ေယာနိ (Virgina) မြာ ႐ြိေမနဘူး

ဒုတ္ ပါလာလို႔သာ ေယာက္က်ားျဖစ္ၿပီး
ေသာက္ဆင့္မရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းပါဆိုတာ
ကိုယ္အထုပ္ကိုယ္ျဖည္ ျပလိုက္တာသက္သက္ဘဲ
ေအာက္တန္းစားတို႔မည္သည္ ဘယ္အရပ္ေရာက္ေရာက္ဇာတိျပစၿမဲပါပဲ

ဒဲ့႐ြံ႕တာေနာ္ ေယာက်ားတိုင္းမျမင့္ျမတ္ဘူး
ေယာက်ားဆိုတာ ကိုယ့္ထကါအားနည္းသူ အမ်ိဳးသမီးကိုေဖးမမႈကာကြယ္မေပးပဲ အခုလို ယုတ္မာတာ သကၡာက်ျခင္းက် ရွက္ရမွာက သူတို႔ပါ အမ်ိဳးသမီးေတြမဟုတ္ပါဘူး

Credit to original writing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *