ေမလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ အထူးသတိထား ရမယ္ အပူခ်ိန္ သတိေပးခ်က္ အျမင့္ ဆုံး အပူခ်ိန္ေရာက္ မည့္ တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္း

Posted on

အပူခ်ိန္ သတိေပးခ်က္မို႔ အထူးသတိထားလုပ္ေဆာင္ပါ။

ေမလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မည္ျဖစ္ၿပီး မေကြးတိုင္း၊မႏၲေလးတိုင္းတို႔တြင္ 42°C~45°C စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ 43°C~47°C အထိျမင့္တက္ႏိုင္ပါသည္။

အသက္အ႐ြယ္ႀကီးတဲ့ အဖိုးအဖြားမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ေအးျမတဲ့အရိပ္အာဝါသေအာက္မွာ ဂ႐ုတစိုက္ထားရွိေပးပါ။

နံနက္ 11:00 AM မွ ညေန 5:30 PM အခ်ိန္အတြင္း ေရခ်ိဳးျခင္း၊ မ်က္ႏွာသစ္ျခင္း၊ဂုတ္ပိုးေရဆြတ္ျခင္းမ်ား လုံးဝမျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုက္ရပါတယ္။

ေမလ ၂၁ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း အပူခ်ိန္မ်ား တေျဖးေျဖး ေလ်ာ့က်လာႏိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။

17/05/2021…at…10:06am….(MST)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *