အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ႏြားႏွစ္ေကာင္ထပ္ ပို၍ေမြးျမဴထား ပါ က ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းမည္ဟု MWD မွ ေၾကျငာ

Posted on

အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ႏြားႏွစ္ေကာင္ထပ္ ပို၍ေမြးျမဴထားပါက ႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္ သိမ္းမည္ဟု စစ္ေကာင္စီပိုင္ MWD မွ ေၾကျငာ

အိမ္တစ္အိမ္ႏြားႏွစ္ေကာင္ထက္ပိုမေမြးရ ဥပေဒသစ္အရ စံျပစစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပင္စည္ေက်း ႐ြာအုပ္စု သို႔…

ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးရာ ႐ြာသူေဌး ေက်ာ္မ်ိဳးေ႐ႊ (ခ) ဖိုးေ႐ႊ အား ႏြားအေကာင္ (၃၀) ေက်ာ္ေမြးျမဴထားမႉေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၅၉ဃ၊ ၉၆၉(ခ) တို႔ ျဖင့္ တပ္ဆင္…

တရားစြဲဆိုထားၿပီး ထိုေက်း႐ြာရွိအိမ္မ်ားမွလည္း ႏြားႏွစ္ေကာင္ထက္ပိုေမြး ထားေသာႏြားမ်ားအား ပ်ဴေစာထီးအဖြဲ႕မ်ားမွသိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။..

ဆက္လက္ၿပီး ဥပေဒသစ္အရ ပိုလွ်ံႏြားမ်ားကို သက္ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္/ေက်း႐ြာ ရဲစခန္း ႏွင့္ ပ်ဴေစာထီး အဖြဲ႕မ်ားထံ ၆ လပိုင္း ၁ရက္ေန႔ ေနာက္ ဆုံးထားၿပီးအပ္ႏွံ ၾကရန္ အမိန႔္ထုပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။..

ဓာတ္ပုံ ႏွင့္ သတင္း – ရာဇာမိုးျမင့္ (ႏြားထိုး)..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *