တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာကုမၸဏီ၅၉ခု ကိုအေမရိကန္ ကရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြစတင္ပိတ္ပင္

Posted on

အေမရိကန္သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္က ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာေတြႏွင္ဆက္သြယ္မႈရွိတယ္ လို႔သံသယဝင္ျခင္းခံရတဲ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ၅၉ခုကို အေမရိကန္ရင္းနီးျမႇပ္ႏွံမႈရယူခြင့္ပိတ္ပင္တဲ့ အမိန႔္ကို ဒီကေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္တယ္လို႔ နစ္ေကးေအးရွားက သတင္းေရးသားလိုက္ပါတယ္

ယခုအမိန႔္ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္ေရး၊ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးသုေတသနႏွင့္
ဖြံၿဖိဳးေရးအအစီ အစဥ္ေတြအပါအဝင္
စစ္ေရး-စက္မႈဆက္စပ္လုပ္ငန္းေတြကို
အေမရိကန္ရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြ
တားဆီးလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔
ဘိုင္ဒင္က အမိန႔္မွာေျပာဆိုထားပါတယ္။

“တ႐ုတ္ရဲ႕ေစာင့္ၾကည့္နည္းပညာကို
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအျပင္ဘက္မွာသုံးေနတာ၊
တ႐ုတ္ေစာင့္ၾကည့္နည္း ပညာကိုသုံးၿပီး ဖိႏွိပ္တာ၊လူ႔အခြင့္အေရးကိုအျပင္းအထန္ခ်ိဳးေဖာက္တာေတြဟာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ဘဲ
လြန္ကဲတဲ့ ၿခိမ္ေျခက္မႈေတြျဖစ္ေပၚေစပါတယ္” လို႔ ဘိုင္ဒင္ကေျပာပါတယ္။

အဲဒီအမိန႔္ဟာ ဩဂုတ္လ(၂)ရက္ေန႔
နံနက္၁၂နာရီ၁မိနစ္ကေနအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

တားဆီးပိတ္ပင္ခံရတဲ့ ကုမၸဏီ၅၉ခုထဲမွာ
အာကာသသိပၸံ၊ မိုက္ခ႐ိုအီလက္ထ႐ြန္းနစ္၊
ဆက္သြယ္ေရး၊ အႏုျမဴစြမ္းအင္၊ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး၊သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး၊ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာစတာေတြႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ကုမၸဏီေတြပါဝင္ေနၿပီး ဟြာေဟးႏွင့္ခ်ိဳင္းနားမိုဘိုင္းလ္ကုမၸဏီစတဲ့ထင္ရွားတဲ့လုပ္ငန္းႀကီး ေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။

Ref: Nikkei Asia: US releases list of 59 banned Chinese defense and tech companies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *