တ႐ုတ္ႏိူင္ငံမွ နာမည္ႀကီး ဧရာမဆည္ႀကီး(၃)ခုက်ိဳးႏိူင္ သည္ ဟု ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား သတိေပး

Posted on

ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ Gorgesဆည္ႀကီးသုံးခု ေရကာတာသည္ၿပိဳက်မႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု သတိေပးသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ျပည္နယ္၂၄ ခုေက်ာ္၌အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္
ထင္ရွားေသာတ႐ုတ္ဇလေဗဒပညာရွင္ Wang Weiluo (E) သည္ႀကီးမားေသာGorgesဆည္ႀကီး၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈကိုေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး။မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုၿပိဳလဲႏိုင္ေၾကာင္းသတိေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ဇြန္လ၁ရက္မွ စတင္ခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း မိုးသက္မုန္တိုင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈသည္အိမ္ေျခ၇,၃၀၀ေက်ာ္ကိုပ်က္ဆီးေစခဲ့ၿပီးလူေပါင္းရွစ္သန္းနီးပါးကိုထိခိုက္ခဲ့သည္။
အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကယခုလိုသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့စီးပြားေရးကို (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၉ ဘီလီယံ) ခန႔္ ရွိႏိူင္သည္ဟုခန႔္မွန္းထားသည္။

မရပ္မနားမိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႔အႀကီးမားဆုံးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ေရကာတာတည္ေဆာက္ပုံအား ေကာင္းသည္ဟု အာမခံေသာ္လည္း၊ဝမ္ကလက္မခံပဲလူအမ်ားယုံၾကည္ထားသည့္အတိုင္းတည္ၿငိမ္မႈမရွိႏိူင္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *