မန္က်ည္း ႐ြက္အခူးျပၿပီး လိုင္းေပၚျပန္ တတ္ လာ တဲ့ ျဖဴျဖဴေထြး

Posted on

လိုင္းေပၚမွာ Boycott လုပ္ခံထားရေပမဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြအၾကားျပန္ဝင္ဆံရန္ႀကိဳးစားေနတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Boycott လုပ္ခံထားရသည့္ အႏွပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ပရိတ္ေတြရွိမွာ အသနားခံဖို႔ နည္းလမ္းမ်ိဴးစုံႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။

မီဒီယာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း ပိုက္ဆံရေရးၾကည့္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးသတင္းမ်ားကိုေရွာင္ဖယ္ကာ ေရးသားလာသည့္အေပၚ အခုလို Boycott လုပ္ခံထားရသည့္ အႏွပညာရွင္မ်ားက လူဝင္ဆံရန္ျပန္လည္ႀကိဳးစားေနျခင္းတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလိုလုပ္ရပ္ ကိုအားေပးအားေျမာက္လုပ္ေနသည့္ မီဒီယာတစ္ခ်္ူ႔ ႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လူအသိုင္းဝိုင္းက ဆန္႔က်င္မွသာထိေရာက္ႏိူင္ေတာ့မည္လို႔ထင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *