ယေန႔ အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီ ကို အသိမွတ္ မျပဳရန္ ဂ်ပန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ က ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ခဲ့

Posted on

ဒီေန႔ ျမန္မာအေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ၾကားနာခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးက အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီကို အသိမွတ္မျပဳေၾကာင္း တစ္ညီတစ္ၫြတ္ထဲ ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ရက္ပိုင္းက ဂ်ပန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္က

စစ္ေကာင္စီကိုအသိမွတ္မျပဳဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဒီေန႔မွာေတာ့အထက္လႊတ္ေတာ္ကပါစ္ေကာင္စီကို အသိမွတ္မျပဳေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လာမယ့္ရက္ပိုင္းမွာ ဂ်ပန္ပါဝင္မယ့္ G7ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *