စကစ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ၏ ဇနီး ေဒၚနီလာစိန္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ထင္တိုင္းႀကဲေန

Posted on

မင္းေအာင္လႈိင္ လက္ကိုင္တုတ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး စိုးထြဋ္၏ ဇနီး ေဒၚနီလာစိန္မွာ ေယာက်္ား၏ အရွိန္အဝါျဖင့္ ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ မတရားသျဖင့္ အႏိုင့္က်င့္၊ ဗိုလ္က်ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားက သတင္းေပးလာခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြအစား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဋ္၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚနီလာစိန္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန နာမည္သုံး၍ ေပ်ာ္ပြဲ၊ ႐ႊင္ပြဲႏွင့္ အားကစားပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းကို ကိုယ္တိုင္ဦးစီးေနသူ ျဖစ္သည္။

ျပည္ထဲေရးနာမည္ေအာက္မွ က်င္းပသည့္ ေပ်ာ္ပြဲ ႐ႊင္ပြဲမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္ေနၿပီး ယင္းပြဲမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ အဓိကထား ျပဳလုပ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္က ဝန္ထမ္းေတြက ပိုပင္ပန္းၾကတယ္။ ရွိသမွ်ပြဲေတြမွာ ဧည့္ခံၿပီး စားပြဲထိုးလုပ္ေပးေနရတယ္” ဟု သတင္းေပးလာသူ တစ္ဦးက ‌ေ‌‌ျပာပါသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒသအသီးသီးရွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဇနီးမ်ားကို မယူမေနရ အက်ႌေရာင္းခ်ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယင္းအက်ႌမ်ားမွာ ၎ကိုယ္ပိုင္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

“ရဲ၊ အက်ဥ္း (ဦးစီး)၊ ေထြအုပ္၊ မီးသတ္၊ စသုံးလုံးက အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းေတြ၊ ဇနီးေတြကို ေရာင္းတာေပါ့။ ပြဲရွိရင္ ဝတ္ရမယ္ဆိုၿပီး ပိတ္စေတြ ဝယ္ရတာ။ သၾကၤန္တုန္းကလည္း အကၿပိဳင္ပြဲေတြ လုပ္ခိုင္းေသးတယ္။ ဌာနအခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ရတယ္” ဟု သတင္းေပးလာသူက ဆိုပါသည္။

သတင္းေပးလာသူ ေနာက္တစ္ဦး၏ အဆိုအရမူ “ရာထူးႀကီးေလ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ပိတ္စကို ဝယ္ရေလပဲ” ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚနီလာစိန္က ရာထူးအႀကီးပိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သီးသန္႔ Viber ဂ႐ုဖြဲ႕ထားၿပီး ၎လိုအပ္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားေနသည္ဟု သိရသည္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ေညာင္ေရသြန္းပြဲကို စီစဥ္ခဲ့သူမွာလည္း ေဒၚနီလာစိန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပဌာန္း႐ြတ္ရျခင္းမွာလည္း ေဒၚနီလာစိန္က စီစဥ္ေနျခင္းဟု သတင္းေပးလာသူဝန္ထမ္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလကုန္မွ စတင္ကာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားကို ရာထူးႀကီးငယ္အလိုက္ ၅၀၀ က်ပ္ မွ ၇၀၀ က်ပ္ထိ လစဥ္ျဖတ္ေတာက္ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။ “လစာထဲက ၅၀၀ ျဖတ္တာ၊ ဝန္ထမ္းအမ်ားႀကီးဆိုေတာ့ သိန္းရာခ်ီၿပီး လတိုင္း သူတို႔ ရေနမွာ” ဟု သတင္းေပးလာသူက ဆိုသည္။

(ဓာတ္ပုံ – ဧၿပီ ၁၇ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ငါးလႊတ္ပြဲတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိုးထြဋ္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚနီလာစိန္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *