ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈမွာ ပါသြားတဲ့ အလႉရွင္ မိသားစုရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ပုံရိပ္မ်ား

Posted on

ယေန႔ ၁၀-၆-၂၀၂၁ ရက္ေန႔ ေလယဥ္ပ်က္က်တဲ့ အထဲမွာပါသြားတဲ့ မိသားစုေလးပါ။

အရမ္းကိုစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္အခု အသစ္ေဆာက္မည့္ မဟာဝိသုတာရာမ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ႀကီး၏ ေျမအလႉရွင္ မိသားစုေလး ၏ ေနာက္ဆုံး ပုံရိပ္ ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္ …

ေကာင္းရာ ဘုံဘဝ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုံဘဝ တြင္ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား ႏွင့္ အတူ နတ္ဘုံနတ္နန္း မွာစံျမန္း ႏိုင္ၾကပါေစ…..

ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈမွာ ပါသြားတဲ့ အလႉရွင္မိသားစုရဲ႕ ေနာက္ဆုံးပုံရိပ္မ်ား

ရွယ္မရလို႔ ေကာ္ပီ ယူလာေပးတာယေန႔ ၁၀-၆-၂၀၂၁ ရက္ေန႔ ေလယဥ္ပ်က္က်တဲ့ အထဲမွာပါသြားတဲ့ မိသားစုေလးပါ။

အရမ္းကိုစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္အခု အသစ္ေဆာက္မည့္ မဟာဝိသုတာရာမ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ႀကီး၏ ေျမအလႉရွင္ မိသားစုေလး ၏ ေနာက္ဆုံး ပုံရိပ္ ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္ …

ေကာင္းရာ ဘုံဘဝ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုံဘဝ တြင္ဆရာေတာ္ဘုရားမ်ား ႏွင့္ အတူ နတ္ဘုံနတ္နန္း မွာစံျမန္း ႏိုင္ၾကပါေစ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *