အေမရိကန္ က မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး အတြက္ တ႐ုတ္ ကို လူရာမသြင္းေတာ့ ပဲ၊ ဥေရာပကို လက္ကမ္း

Posted on

သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒင္က တ႐ုတ္ကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတို႔ အနီးကပ္လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပညာနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ တစ္ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား တ႐ုတ္ကို ျပဌာန္းခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၅ ရက္က ဝါရွင္တန္ပို႔စ္တြင္ ေရးသားသည့္ေဘ ာ ထားအျမင္ေဆာင္းပါး၌ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္၊ ရာသီ ဥ တုျပႆနာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားအစိုးရမ်ား၏ ထိခို က္ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည့္ ။

စိန္ ေခၚမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ အေမရိကန္အေန ျဖင့္င္အားေကာင္းသည့္ အေနအထားမွ ကမာၻကို ဦး ေဆာင္ရမည္ဟု ဘိုင္ဒင္ကေျပာၾကားထားသည္။

“ဘရပ္ဆဲလ္ကို ေရာက္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၊ ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠဌတို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီးကမာၻေပၚက စိန္ေခၚမႈေတြကို အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပတို႔ ဘယ္လို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကမလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။

ေဈးကြက္ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အဓိကထားသြားမွာျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ နည္းပညာက႑အတြက္ ၂၁ ရာစုရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းေတြကို တ႐ုတ္သို႔မ ဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံေတြကို ေရးဆြဲျပဌာန္းခြင့္ ေပးသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

တစ္ခုတည္းေသာ ဥေရာပျဖစ္ေစေရး ရည္မွန္းခ်က္၊ လြတ္လပ္ေရး၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားပါမယ္ ” ဟု လည္း ဘိုင္ဒင္က ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားထားသည္။

“ကိုဗစ္–၁၉ ကပ္ေရာဂါ ၿပီးဆုံးသြားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုး႐ြားလာတဲ့ ရာသီဥတုျပႆနာ ေျပလည္သြားသည္ျဖစ္ေစ၊တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားအစိုးရတို႔ရဲ႕

ထိခိုက္ေစတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ အေမရိကန္အေနနဲ႔ အင္အားေတာင့္တင္းနဲ႔အေနအထားတစ္ခုကေန ကမာၻကို ဦးေဆာင္သြားရပါမယ္” ဟုလည္ း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမာၻႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္‌ေရးတြင္ အျမန္ဆုံးလိုအပ္ၿပီး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ ႐ုပ္ပိုင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တ ယ္ႏွင့္အေျခခံ အေဆာက္အဦက႑မ်ား တို းတက္ေစေရးအတြက္ အဆင့္အတန္းျမင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ဘိုင္ဒင္က လာမည့္အပတ္တြင္ ၿဗိတိန္၌ က်င္းပမည့္ ဂ်ီ–၇ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္တို႔၏ လုံၿခဳံေရးကို ထိ ခိုက္ေစႏိုင္ေသာ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ႏွင့္ ေထ ာက္လွမ္းေရးဆိုင္ရာကုမၸဏီ ၅၉ ခုတြင္ အေမရိကန္မွ ရင္ းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ျခင္းအား တားျမစ္သည့္ ။

အထူးအမိန႔္တစ္ရပ္ကို အိမ္ျဖဴေတာ္က ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတဘိုင္ဒင္ကခုကဲ့သို႔ မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼေဟာင ေဒၚနယ္ထရမ့္လက္ထက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက ကုမၸဏီ ၄၄ ခုသာ စာရင္းတြင္ပါ ရွိခဲ့ၿပီး ဘိုင္ဒင္လက္ထက္တြင္ အ ေရအတြ က္ တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *