( ၂၀၂၅ ) မွာ ေယာက်ာ္းေတြ ေနရာ မွာ အ စား ထိုး သာယာ မႈေပးႏိုင္ တဲ့ စက္႐ုပ္ မ်ား ရွိ လာ မည္

Posted on

နည္း ပညာေတြ တိုးတက္ လာတာနဲ႔ အညီ အစစ အရာမွာ စက္ ပစၥည္း ေတြက ေန ရာ ဝင္ ယူလာ ပါတယ္ ။

ေမာင္း သူ မဲ့ကားေတြ၊ ခြဲစိတ္တဲ့ စက္႐ုပ္ေတြ အျပင္ အခု လူေတြအတြက္ အေဖာ္ ျပဳေပး ႏိုင္ တဲ့

စက္႐ုပ္ ေတြပါ ရွိလာ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ေရာက္လွ်င္ လူေတြက အိပ္ရာေပၚက ကိစၥေတြ မွာပါ

စက္႐ုပ္ ေတြနဲ႔ အစားထိုး ေတာ့ မယ္လို႔ Dr. lan Pearson ကေျပာ ၾကား ထား ပါတယ္ ။၂၀၃၀ ေလာက္ ဆို စက္႐ုပ္ နဲ႔လူရဲ႕

ဆက္ဆံ ေရးကို အထူး အဆန္း ေတာင္ ျဖစ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ၂၀၃၅ မွာဆို လူ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ virtual reality

ကေန တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္တဲ့ စက္႐ုပ္ေတြ ရွိလာမယ္ လို႔ သူ႔ရဲ႕စာထဲ မွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္ ။

နည္း ပညာေတြ တိုးတက္ လာတာနဲ႔ အညီ အစစ အရာမွာ စက္ ပစၥည္း ေတြက ေန ရာဝင္ ယူလာ ပါတယ္ ။

ေမာင္း သူ မဲ့ကားေတြ၊ ခြဲစိတ္တဲ့ စက္႐ုပ္ေတြ အျပင္ အခု လူေတြ အတြက္ အေဖာ္ ျပဳေပး ႏိုင္ တဲ့

စက္႐ုပ္ ေတြပါ ရွိလာ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။၂၀၂၅ ခုႏွစ္ေရာက္လွ်င္ လူေတြက အိပ္ရာေပၚက ကိစၥေတြမွာပါ

စက္႐ုပ္ ေတြနဲ႔ အစားထိုး ေတာ့ မယ္လို႔ Dr. lan Pearson ကေျပာ ၾကားထား ပါတယ္ ။၂၀၃၀ ေလာက္ ဆို စက္႐ုပ္ နဲ႔လူရဲ႕

ဆက္ဆံ ေရးကို အထူး အဆန္း ေတာင္ ျဖစ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး တဲ့။ ၂၀၃၅ မွာဆို လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ virtual reality

ကေန တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္တဲ့ စက္႐ုပ္ေတြ ရွိလာမယ္ လို႔ သူ႔ရဲ႕ စာထဲ မွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္ ။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *