ဆက္ဆီ က်လြန္းတဲ့ သူငယ္တန္း ဆရာမေလး၏ စြဲမက္ဖြယ္ အလွတရားတို႔ေၾကာင့္ စာသင္ခန္းအေရွ႕တြင္ ေက်ာင္းသားဖခင္ တို႔ျဖင့္ စည္းကားေနခဲ့သည့္ အျဖစ္

Posted on

ဆရာဆရာမတို႔ဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တို႔ကို ဘဝတစ္ခုလုံး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အသိပညာအတတ္ပညာတို႔ကို သင္ၾကားေပးေနသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ထို႔အထဲမွ သူငယ္တန္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအတန္းကို သင္ၾကားေသာ ဆရာမအေနျဖင့္က ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးေတြ အတြက္ အေျခခံက်လွေသာ ပညာေရးအုတ္ျမစ္သဖြယ္ရွိေနခဲ့ေပသည္။

ယခုတြင္လည္း သူငယ္တန္းဆရာမတစ္ဦး၏ ဓာတ္ပုံမ်ားဟာ ႐ုတ္တရက္ လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံႏွံလာခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွ ကေလးတို႔ကို စာသင္ၾကားရာတြင္ ဝတ္ဆင္တတ္ေသာ ခပ္မိုက္မိုက္အဝတ္အစားတို႔ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ဆရာမဟာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းကို ခံလာခဲ့ရပါတယ္။ေက်ာင္းသားတို႔၏ ဖခင္မ်ားဟာလည္း စာသင္ခန္းအေရွ႕တြင္ ကေလးကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈအတြက္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ေစာင့္ၾကည့္သူလည္း မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။

crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *