ပုံထဲမွ အသက္ဝင္ သမိုင္းေမွာ္ေက်ာက္လိပ္ ဟာ သင္ လိုခ်င္တာေတြအား၃ ရက္ အတြင္းသိသာစြာျဖင္ လာေပးလိမ့္မည္ မယုံမရွိၾကနဲ႔ရွယ္ထားလိုက္ပါေနာ္

Posted on

ပုံထဲမွအသက္ဝင္သမိုင္းေမွာ္ေက်ာက္လိပ္ဟာ သင္လိုခ်င္တာေတြအား၃ရက္အတြင္းသိသာစြာျဖင္ လာေပးလိမ့္မည္ မယုံမရွိၾကနဲ႔ရွယ္ထားလိုက္ပါေနာ္

ပုံကို ေတြ႕ လိူက္တာနဲ႕ သင္ ကံထူးရွင္ဖစ္ေနပ့ပိဗ်ာလိုခ်င္တာ ကို မန့္ခဲ့ပါ ၃ရက္အတြင္းေနာ္ မယုံမရွိနဲ႕ေမွာ္ဘီက ေမွာ္ေက်ာက္လိပ္ နမည္ႀကီးေနတာ ပါညဆို အသက္ဝင္တယ္

မနက္ဆို မ်က္လုံးက မွိတ္ျပတဖြင္ျပတယ္ အရမ္းကိုဆုေတာင္းသမွ် ျပည့္လြန္းလြန့္တ႐ုတ္ကေမွာ္ေက်ာက္လိပ္ကို ဝယ္ယူမလို ေမွာ္ေက်ာက္လိပ္လုံးဝသယ္ယူလို႔

မရဘူး တ႐ုတ္တို႔ ျပန္ေတာ့ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးမွ ၾကည့္ရာပုံမွန္ေက်ာက္ခဲ့အႀကီးတစ္တုံးစာေလာက္ပဲ ရွိတယ္ဗ်ာ

ဘုန္ႀကီးက ေတာ္ေတာ္စြမ္းလို႔ေမွာ္ေၾကာက္လိပ္ဟု နမည္ေဖာ္ခဲ့သည္ ရွယ္သူမွန္သမွ် ရမည္ လိုခ်င္တဲ့ စုေတာင္းကို ေရးခဲ့ပါ စိတ္ထဲမာ ယုံၾကည္ပါ သင္ ကံမေကာင္းရင္ခ်က္ခ်င္း

ေမွာ္ေက်ာက္လိပ္ဟုတာ့ကာခက္ခဲမူေတြေျပာျပလိုက္ပါ ခ်က္ခ်င္းေအေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ ေမွာ္ဘီက အရမ္းနမည္ႀကီးတဲ့ ေမွာ္ေက်ာက္လိပ္ပုံကို ေတြ႕ လိုက္တာနဲ႕ သင္ ကံထူးရွင္ဖစ္ေနပါျပီဗ်။အခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္႐ႈ႕ေပးၾကေသာ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေသာေန႔ေလးျဖစ္ပါေစ ေက်းဇူးလည္းအထူးတင္႐ွိပါတယ္ေနာ္။ ခရက္ဒစ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *