ကမာၻေက်ာ္ လကၡဏာဆရာႀကီး ကိုင္႐ို ေဟာကိန္းနဲ႔ အနာ ဂတ္ ျမန္မာျပည္…၏ အေကာင္း / အဆိုးလားရာ

Posted on

သူ၏ေဟာကိန္းအရ ၂၁ ရာစုအလယ္ (၂၀၅၀)တြင္ ဘားမား သမၼတျဖစ္လာမည့္ သူအားအမည္ေပးခဲ့ေလသည္။ထိုအမည္ကား” ဘုရား ရွင္ ၏ စစ္မွန္တရားအား ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာမင္း”(ျမန္မာအေခၚ ဗုဒၶရာဇာ )ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ကမာၻေက်ာ္ လကၡဏာဆရာ ျဖစ္ေသာ ကိုင္႐ိုသည္ ကမာၻတြင္ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္ အရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့ရာ မွန္ကန္သျဖင့္ အ လြန္မွပင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေလ သည္။တစ္ေန႔တြင္ မစၥတာကိုင္႐ိုထံသို႔ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ေရာက္ရွိ လာေလသည္။ကိုင္႐ိုမွ ခရီးဦးႀကိဳဆို ေနရာထိုင္ခင္းေပးၿပီး သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ စကား စမည္ေျပာေလသည္။

ကိုင္႐ိုသည္ကား ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ေရးရာမ်ားကို ေဟာကိန္းထုတ္ထားရာ မွန္ကန္သျဖင့္ ႏိူင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ဝန္ႀကီးမ်ား၊သံအမတ္မ်ား ျဖင့္ သိကြၽမ္းေလသ ည္။ သံအ မတ္ႀကီးလာေသာအခ်ိန္သည္ကား ပထမ ကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေလသည္။ သံအမတ္က ကိုင္႐ိုအားေမးေလသည္။မစၥတာ ကိုင္႐ိုေရ တခုေလာက္ကူညီပါ။ ဘာမ်ားလဲ သံ အမတ္ႀကီး ။ အခုက ႀကီးမားတဲ့ ကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီေလ ။ တို႔အေမရိကန္ေတြ မဟာမိတ္ဘက္ကဝင္ကူတိုက္ လို႔ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီ။ဒီေနာက္ပိုင္း ကမာၻႀကီး မွာ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲ သိ ခ်င္တာ။ ကိုင္႐ိုလည္း နာရီဝက္ခန႔္ ၾကာေသာ္ သံအမတ္ႀကီးအား ေျပာေလသည္။

သံအမ တ္ႀကီး ခင္ဗ် ေနာက္အႏွစ္၂၀ ေလာက္ၾကရင္ ေနာက္ထပ္ကမာၻစစ္ႀကီးျဖစ္ဦးမယ္။ ဒီထက္ပိုႀကီးမားမယ္ ။လူေတြေသၾကလိမ့္မယ္ ။အဲဒီစစ္ၿပီးရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ အေမရိကန္ဟာ၂၁ရာစု ေလာက္ထိ စူပါ ပါဝါႏိူင္ငံ ျဖစ္လိမ့္မယ္။သံအမတ္ႀကီး။အိုးမိုင္ေဂါ့ဘုရားသခင္ ေကာင္း ခ်ီးေပးပါေစ။(၁၉၂၀ခု ႏွစ္ က ကမာၻ႔စူပါပါဝါသည္ အဂ္လိပ္ (ၿဗိတိန္) ႏိူင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်ိန္က အေ မရိ ကန္သည္ ဘက္စုံတိုးတက္အား ေကာင္းလာေသာ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ သာရွိေသးသည္။)သံအမတ္ႀကီး ။ဆက္ေျပာပါဦး မစၥတာကိုင္႐ိုေရ။ကိုင္႐ို။ အိုး….ေနာက္တခု ထူးျခားတာ ရွိေသးတယ္ သံအမတ္ႀကီး။ဘာမ်ားလဲ မစၥတာကိုင္႐ို ။ခင္ဗ်ားတို႔အေမရိကန္က စူပါပါဝါႏိူင္ငံ ျဖစ္သလို။

စူပါပါဝါ လူသားတစ္ဦးလည္း ေပၚထြက္လာလိမ့္မယ္။ဘယ္လိုလူသားလဲ ကိုင္႐ို အေမရိကန္ကေန ထြက္ေပၚလာမွာလား။ မဟုတ္ဘူးဗ် ဘားမား(ျမန္မာ)ကေန ထြက္ေပၚလာလိမ့္မ ယ္။ထို အခ်ိ န္က ျမန္မာျပည္အား ဘားမားဟုေခၚၾကေလသည္။ဘယ္လိုစူပါပါဝါလူသား လည္း မစၥတာကိုင္႐ို။ကမာၻ႔လူသားေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးကို ေအးခ်မ္းေစၿပီး ပူပန္မႈ႕ေတြကို ေျဖေဖ်ာက္ေ ပးမယ့္ လူသားပါ။ကမာၻႀကီးကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳမယ့္လူသားပါ။ဘာသာေရးနဲ႔လည္း ဆက္ႏြယ္ေနတယ္ ဗ်။သူဟာ ေကာင္းျမတ္ စစ္မွန္တဲ့ သဘာဝတရားႀကီး ကို ကမာၻ႔လူ သားေတြ ထိေတြ႕ သိခြင့္ ရေ အာင္ ျဖန႔္ေပးလိမ့္မယ္ ။

၂၁ ရာစု အလယ္ (၂၀၅၀) ေလာက္ေရာက္ ရင္ အဲဒီလူသားဟာ ဘားမား ႏိူင္ငံရဲ႕သမၼတျဖစ္လာလိမ့္မယ္။သူသမၼတျဖစ္ရင္ ဘားမားဟာ ဘုန္းမီးေတာက္လိမ့္မယ္ ။အရမ္းကို တိုးတက္ခ်မ္း သာႂကြ ယ္ဝလာမယ္ ။စက္မႈ႕လက္မႈ႕ စီးပြားေရး စစ္ေရး ပညာေ ရး အျပင္ တျခားေသာ အရာေတြပါ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းျဖစ္လာမယ္။သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဘားမားျပည္ဟာ ပညာတတ္ေတြ လူေ တာ္ေ တြ အမ်ားႀကီး ေပၚထြက္လာဦး မယ္။ အဖိုးတန္ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာ ေတြ အလွ်ံအပယ္ထြက္လာမယ္။သူကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရား(ဗုဒၶဘာသာ)ကိုလည္း ကမာၻအႏွံ ျဖန႔္ခ်ီလို က္မ ယ္။ေ နာက္ဆုံး တစ္ကမာၻလုံး ကပ္ေဘး စစ္ေဘး အငတ္ေဘးေတြျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ့ရလို႔ ။

လူသားအားလုံး အေမွာင္ဖုံး ေၾကာက္လန႔္ ေနခ်ိန္မွာ သူကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတရားနဲ႔ ထိေတြ႕ခံစားေစၿပီး လူသားေတြကို ေအးခ်မ္းေစလိမ့္ မယ္။လြတ္ေျမာက္ေစလိမ့္မယ္။က မာၻ႔လူသားအား လုံးဟာ အဲဒီဘာသာတရားရဲ႕ စစ္မွန္မႈ႕ကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးၿပီး အဲဒီလူသားကို ေလး စားလာၾကလိမ့္မယ္။ထိုလူသား၏ေျပာစကားမ်ားကိုလည္း တစ္မာၻလုံးကလူေတြ လက္ခံ နားေထာင္ၾ ကလိ မ့္မ ယ္။ေနာက္ပိုင္း တစ္ကမာၻ လုံးဟာ ဗုဒၶဘာသာ(ေထရဝါဒ)ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ဘားမားဟာလည္း ဗုဒၶဘာသာႏိူင္ငံမ်ား အားလုံးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႏိူင္ငံျဖစ္လိမ့္မယ္။ က မာၻ႔လူသားအား လုံး ဘာမားကို သြားေရာက္ေ လ့လာၾကလိမ့္မယ္။

ႏိူင္ငံေရးမွာ အေမရိကန္က စူပါပါဝါ ျဖစ္ရင္ ဘားမားက ဘာသာေရးမွာ စူပါပါဝါ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမယ္။အဲဒီ စစ္မွန္တဲ့ တရားေတြ ကေနၿပီး ကမာၻႀကီးမွာ စစ္ေဘး ကပ္ေဘး အင တ္ေ ဘးေ တြ ကင္းစင္သြားမယ္။ကင္းစင္ၿပီးရင္ သဘာဝတရားႀကီးေတြ ျပန္လည္ေကာင္း မြန္လာမယ္။သစ္ေတာသစ္ပင္ ျမစ္ေရ စမ္းေခ်ာင္း ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမယ္။ရာသီဥတု ေကာ င္းမြန္မွ န္ကန္လာမယ္။ ကမာၻႀကီးေအး ခ်မ္းလာမယ္။ကမာၻ႔လူသားေတြ ဟာေမတၱာဓာတ္ႀကီးမားလာမယ္။ထိုလူသားမွာ လက္နက္တခုပါလိမ့္မယ္။ ကမာၻေပၚရွိ လက္နက္အား လုံးကို နိဂုံးခ်ဳ ပ္ႏိူင္ တယ္။(ေမတၱာလက္နက္)မစၥတာကိုင္႐ိုမွ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးအား ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာျပၿပီး။

ခဏ နားကာ ေကာ္ဖီေသာက္ေလသည္။ေသာက္ၿပီးေသာအခါ သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိူင္ငံ၏ ျဖစ္လာမည့္ အနာဂတ္မ်ားကို ဆက္လက္ေျပာေနေလေ တာ့သတ ည္း။ေ နာက္ရက္ တြင္မ စၥတာကိုင္႐ိုသည္ ဘားမားႏိူင္ငံမွ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာအားေလ့လာ ၾကည့္ရာ ထိုဘာသာမွာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္မွန္းသိေလသည္။

(ကိုင္႐ိုေဟာကိန္းမ်ားထဲမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

unicode

သူ၏ဟော ကိန်းအရ ၂၁ ရာစုအလယ် (၂၀၅၀)တွင် ဘားမား သမ္မတဖြစ်လာမည့် သူအားအမည်ပေးခဲ့လေသည်။ထိုအမည်ကား” ဘုရား ရှင် ၏ စစ်မှန်တရားအား ကောင်းကျိုးပြု သော မင်း”(မြန်မာအခေါ် ဗုဒ္ဓရာဇာ )ဖြစ်လေတော့သည်။ကမ္ဘာကျော် လက္ခဏာဆရာ ဖြစ်သော ကိုင်ရိုသည် ကမ္ဘာတွင် ဖြစ်ပျက်လာမည့် အရာများကို ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ် ခဲ့ရာ မှန်ကန်သဖြင့် အ လွန်မှပင် ထင်ရှားကျော်ကြားလေ သည်။တစ်နေ့တွင် မစ္စတာကိုင်ရိုထံသို့ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ရောက်ရှိ လာလေသည်။ကိုင်ရိုမှ ခရီးဦးကြိုဆို နေ ရာ ထိုင်ခင်းပေးပြီး သံအမတ်ကြီးနှင့် စကား စမည်ပြောလေသည်။

ကိုင်ရိုသည်ကား ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် တော်တော်များများနှင့် ကမ္ဘာ့ရေးရာများကို ဟောကိန်းထုတ်ထားရာ မှန်ကန်သဖြင့် နိူင်ငံခေါင်း ဆောင်များ၊ဝန်ကြီးများ၊သံအမတ်များ ဖြင့် သိ ကျွ မ်းလေသ ည်။ သံအ မတ်ကြီးလာသောအချိန်သည်ကား ပထမ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသော အချိန်ဖြစ်လေသည်။ သံအမတ်က ကိုင်ရိုအားမေးလေသည်။မစ္စတာ ကိုင်ရိုရေ တခု လော က်ကူညီပါ။ ဘာများလဲ သံ အမတ်ကြီး ။ အခုက ကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးခဲ့ပြီလေ ။ တို့အမေရိကန်တွေ မဟာမိတ်ဘက်ကဝင်ကူတိုက် လို့ နိဂုံးချုပ်သွားပြီ။ဒီနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ ကြီး မှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ သိ ချင်တာ။ ကိုင်ရိုလည်း နာရီဝက်ခန့် ကြာသော် သံအမတ်ကြီးအား ပြောလေသည်။

သံအမ တ်ကြီး ခင်ဗျ နော က်အနှစ်၂၀ လောက်ကြရင် နောက်ထပ်ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ဦးမယ်။ ဒီထက်ပိုကြီးမားမယ် ။လူတွေသေကြလိမ့်မယ် ။အဲဒီစစ်ပြီးရင် ခင်ဗျားတို့ အမေရိ က န်ဟာ၂၁ရာစု လောက်ထိ စူပါ ပါဝါနိူင်ငံ ဖြစ်လိမ့်မယ်။သံအမတ်ကြီး။အိုးမိုင်ဂေါ့ဘုရားသခင် ကောင်း ချီးပေးပါစေ။(၁၉၂၀ခု နှစ် က ကမ္ဘာ့စူပါပါဝါသည် အဂ်လိပ် (ဗြိတိန်) နိူင်ငံ ဖြစ် ပြီး ထိုအချိန်က အေ မရိ ကန်သည် ဘက်စုံတိုးတက်အား ကောင်းလာသော နိုင်ငံ အဖြစ် သာရှိသေးသည်။)သံအမတ်ကြီး ။ဆက်ပြောပါဦး မစ္စတာကိုင်ရိုရေ။ကိုင်ရို။ အိုး ….နော က်တခု ထူးခြားတာ ရှိသေးတယ် သံအမတ်ကြီး။ဘာများလဲ မစ္စတာကိုင်ရို ။ခင်ဗျားတို့အမေရိကန်က စူပါပါဝါနိူင်ငံ ဖြစ်သလို။

စူပါပါဝါ လူသားတစ်ဦးလည်း ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုလူသားလဲ ကိုင်ရို အမေရိကန်ကနေ ထွက်ပေါ်လာမှာလား။ မဟုတ်ဘူးဗျ ဘားမား(မြန်မာ)ကနေ ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မ ယ်။ ထို အချိ န်က မြန်မာပြည်အား ဘားမားဟုခေါ်ကြလေသည်။ဘယ်လိုစူပါပါဝါလူသား လည်း မစ္စတာကိုင်ရို။ကမ္ဘာ့လူသားတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို အေးချမ်းစေပြီး ပူပန်မှု့တွေကို ဖြေ ဖျော က်ေ ပးမယ့် လူသားပါ။ကမ္ဘာကြီးကို ကောင်းကျိုးပြုမယ့်လူသားပါ။ဘာသာရေးနဲ့လည်း ဆက်နွယ်နေတယ် ဗျ။သူဟာ ကောင်းမြတ် စစ်မှန်တဲ့ သဘာဝတရားကြီး ကို ကမ္ဘာ့လူ သား တွေ ထိတွေ့ သိခွင့် ရေ အာင် ဖြန့်ပေးလိမ့်မယ် ။

၂၁ ရာစု အလယ် (၂၀၅၀) လောက်ရောက် ရင် အဲဒီလူသားဟာ ဘားမား နိူင်ငံရဲ့သမ္မတဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သူသမ္မတဖြစ်ရင် ဘားမားဟာ ဘုန်းမီးတောက်လိမ့်မယ် ။အရမ်းကို တိုးတ က်ချမ်း သာကြွ ယ်ဝလာမယ် ။စက်မှု့လက်မှု့ စီးပွားရေး စစ်ရေး ပညာေ ရး အပြင် တခြားသော အရာတွေပါ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဖြစ်လာမယ်။သူ့အုပ်ချုပ်တဲ့ ဘားမားပြည်ဟာ ပညာ တ တ်တွေ လူေ တာ်ေ တွ အများကြီး ပေါ်ထွက်လာဦး မယ်။ အဖိုးတန် ကျောက် မျက်ရတနာ တွေ အလျှံအပယ်ထွက်လာမယ်။သူကိုးကွယ်တဲ့ ဘာ သာတရား( ဗုဒ္ဓဘာ သာ) ကို လည်း ကမ္ဘာအနှံ ဖြန့်ချီလို က်မ ယ်။ေ နာက်ဆုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး ကပ်ဘေး စစ်ဘေး အငတ်ဘေးတွေပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရလို့ ။

လူသားအားလုံး အမှောင်ဖုံး ကြောက်လန့် နေချိန်မှာ သူကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားနဲ့ ထိတွေ့ခံစားစေပြီး လူသားတွေကို အေးချမ်းစေလိမ့် မယ်။လွတ်မြောက်စေလိမ့်မယ်။က မ္ဘာ့လူ သား အား လုံးဟာ အဲဒီဘာသာတရားရဲ့ စစ်မှန်မှု့ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီး အဲဒီလူသားကို လေး စားလာကြလိမ့်မယ်။ထိုလူသား၏ပြောစကားများကိုလည်း တစ်မ္ဘာလုံးကလူတွေ လ က်ခံ နားထောင်ြ ကလိ မ့်မ ယ်။နောက်ပိုင်း တစ်ကမ္ဘာ လုံးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ(ထေရဝါဒ)ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘားမားဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနိူင်ငံများ အားလုံးရဲ့ ခေါင်း ဆောင်နိူင် ငံဖြ စ်လိမ့်မယ်။ က မ္ဘာ့လူသားအား လုံး ဘာမားကို သွားရောက်ေ လ့လာကြလိမ့်မယ်။

နိူင်ငံရေးမှာ အမေရိကန်က စူပါပါဝါ ဖြစ်ရင် ဘားမားက ဘာသာရေးမှာ စူပါပါဝါ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်။အဲဒီ စစ်မှန်တဲ့ တရားတွေ ကနေပြီး ကမ္ဘာကြီးမှာ စစ်ဘေး ကပ်ဘေး အင တ်ေ ဘးေ တွ ကင်းစင်သွားမယ်။ကင်းစင်ပြီးရင် သဘာဝတရားကြီးတွေ ပြန်လည်ကောင်း မွန်လာမယ်။သစ်တောသစ်ပင် မြစ်ရေ စမ်းချောင်း ပြန်လည်ကော င်းမွန်လာ မယ်။ရာ သီဥ တု ကော င်းမွန်မှ န်ကန်လာ မယ်။ ကမ္ဘာ ကြီးအေး ချမ်းလာမယ်။ကမ္ဘာ့လူသားတွေ ဟာမေတ္တာဓာတ်ကြီးမားလာမယ်။ထိုလူသားမှာ လက်နက်တခုပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာ ပေါ် ရှိ လက်နက်အား လုံးကို နိဂုံးချု ပ်နိူင် တယ်။(မေတ္တာလက်နက်)မစ္စတာကိုင်ရိုမှ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးအား ထိုအကြောင်းအရာများကို ပြောပြပြီး။

ခဏ နားကာ ကော်ဖီသောက်လေသည်။သောက်ပြီးသောအခါ သံအမတ်ကြီး နှင့် အမေရိကန်နိူင်ငံ၏ ဖြစ်လာမည့် အနာဂတ်များကို ဆက်လက်ပြောနေလေေ တာ့သတ ည်း။ေ နာက် ရက် တွင်မ စ္စတာကိုင်ရိုသည် ဘားမားနိူင်ငံမှ ကိုးကွယ်သော ဘာသာအားလေ့လာ ကြည့်ရာ ထိုဘာသာမှာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်မှန်းသိလေသည်။

(ကိုင်ရိုဟောကိန်းများထဲမှ ကူးယူဖော်ပြသည်)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *