(၂-၁၂-၂၀၂၂) ေန႔လည္ ၃ နာရီခန႔္မွာ ရန္ကုန္ တၿမိဳ႕လုံးနီးပါး ထူးဆန္းတဲ့ ျမဴခိုးေငြ႕ေတြ ဖုံးလႊမ္းေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ထူးဆန္းတဲ့ ျမဴခိုးေငြ႕ေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ထဲမွာပါ သိသိသာသာ ဖုံးလႊမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ျမဴခိုးေငြ႕ေတြနဲ႔ […]