အာဆီယံသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPH) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) တို႔ကို မေတာင္းဆိုဘဲ စစ္ေကာင္စီကိုသာ ေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာသည္။ “သူတို႔အၾကမ္းဖက္ […]