မိဘမဲ့ေကလးေၾတကို ေျႏးေၾထးတဲ့ေမတၱာေေၾတပးရင္း အဓိပၸာယ္႐ြိတဲ့ေန႔ေလးကို ကုႏၦဳံးခဲ့ရတယ္ ဆိုတဲ့ ဝတၼႈံေ႐ႊရၫ္

ပရိသတ္ႀကီးေရ… ႏိုင္ငံေက္ာ္ မင္းသမီးတစႅက္်ဖစၱဲ့ ဝတၼႈေ႐ႊရၫၠေတာ့ အကယၵမီသုံးဆု႐ြငၱစ္ေယာက္အ်ဖစ္ အႏုပညာ ေလာကမြာ ေအာင္်မင္သဴ်ဖစၸါတယ္။ ဝတၼႈေ႐ႊရၫ္ ဟာ လေတၱလာမြာ ဇာတၠားေၾတမ႐ိုကၠဴး်ဖစၸဲ တက္ေၾတ ကိုသာ လက္ေပး်ဖစ္ေနတာကို ေၾတ႕ရပါ တယ္။ realme ဖုႏ္းအမြတၱံဆိပ္ရဲ႕ Brand Ambassador အ်ဖစ္ ေဆာင္႐ၾက္ေနတဲ့ ဝတၼႈေ႐ႊရၫၠ ၿပီးခဲ့တဲ့ရကၸိဳင္းမြာ လၫ္း realme ရဲ႕ REALHOPE အစီအစၪၼြာ ပထမဆုံး ေအနနဲ႔ မိဘမဲ့ေကလးေလးေၾတကို ကူညီေထာကၸံ့ဖို မ္ိဳးဆက္သစ္ လူငၾယၹံၿဖိဳးေရး ပရဟိေတဂဟာကို သိႏ္း၁၆၀ လႉဒါႏ္းတဲ့အစီအစၪၼြာ ပါဝငၡဲ့ပါတယ္။ ဝတၼႈေ႐ႊရၫၠ မ္ိဳးဆက္သစ္ လူငၾယၹံၿဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာမြာ ႐ြိတဲ့ ေကလးေလးေၾတ ေနထိုငၹိဳ ေအဆာက္အဦး ်ပဳ်ပင္ေပးတာ၊ စာသင္ၾကားေရးမြာ လိုအပၱဲ့ ေက္ာင္းသုံးပစၥၫ္းေၾတနဲ႔ ေကလးေၾတ IQ … Read more

ပိုင္ၿဖိဳးသုနဲ႔ခ်စ္သုေဝမွာ သက္ဆိုင္သူေတြရွိေပမယ့္ ဘယ္သူ႔မွာမရွိတဲ့ သူမရဲ႕ဘဝေလးကို သူငယ္ခ်င္းေတြေလွာင္ေျပာင္ေနလို႔ ခံရခက္ေနတဲ့ ျမတ္ႏိုးေအး

ျမတ္ႏိုးေအးကေတာ့ အၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ႔ ခ်စ္ဖိုေကာင္တဲ့ အမူအရေလးေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မူကို အျပည့္ဝရရွိထားသူျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ႏိုးေအး ကျပည္သူနဲ႔တစ္သားတ ည္း ရပ္တည္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြံစိုက္ပါဝင္ ေပးတာေၾကာင့္ အေဝးတစ္ေနရာမွာေနထိုင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တစ္ေလာ မွာေတာ့ သူမရဲ႕ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမူေလးေတြကို ခ်ျပၿပီး ပရိသတ္နဲ႔ အနီးဆုံးရပ္တည္ ေနပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ၿမိတ္ႏိုးေအးကို သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူတစ္ဦးက သူမကတစ္ေယာက္ထဲ ဘက္ပဲ့ေနတဲ့ အေၾကာင္းမွ်ေဝလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ‘သူကေတာ့ ၃ ေယာက္ထဲမွာ သနားစရာ အ ေကာင္း ဆုံးပဲ။ ထရီဇာ့မွာ ဘယ္သူရွိလဲ .. ကိုလင္း ရွိတယ္။ သုသုမွာ ဘယ္သူရွိလဲ … ကိုဏႀကီး ရွိတယ္။ ျမတ္ႏိုးေအးမွာ ဘယ္သူရွိလဲ … ျမတ္ႏိုးေအးပဲ ရွိတယ္ဆို ေတာ့ ရခိုင္မုန႔္တီ စားလိုက္၊ ၿမီးရွည္ စားလိုက္၊ … Read more